یک مهاجر بازگشتی افغان گفت: این سخت ترین سفری بود که کسی می تواند تجربه کند

ما از یکی از مهاجرین غیرقانونی افغان تقاضا کردیم که داستان خویش را با ما پروژه مهاجرت شریک سازد. درباره داستان او بیشتر بخوانید:

قبل از خروج از افغانستان حرفه و یا شغل شما چی بود؟

من قبل از خروج از افغانستان مشغول کار نبودم. من فقط یک سال و نیم پس از فارغ التحصیلی از رشته زمین شناسی دانشگاه کابل از افغانستان خارج شدم و به دنبال کار بودم.

چرا تصمیم گرفتید که افغانستان را ترک کنید؟

در دانشگاه و پس از فارغ التحصیلی من در درب های مختلفی را به دنبال یافتن یک شغل برای حمایت از خانواده هفت نفری خود زدم، اما هر جایی که درخواست می دادم از من تجربه کاری می خواستند.

برای تصمیم گیری با چه کسی مشوره کردید؟

اولین بار تصمیمم را با خانواده و دوستانم به اشتراک گذاشتم، با بسیاری از واکنشهای مثبت و منفی مواجه شدم. همانطور که واقعا تصمیم به رفتن داشتم، از دوستانم که قبلا در اروپا بودند، مشوره گرفتم.

از کدام مسیر به اروپا رقتید؟

من واقعا مسیر دقیق را نمی دانم، زیرا اولین بار بود که من به خارج از کشور سفر می کردم و از روش غیرقانونی استفاده کردم. فقط می دانم که ابتدا از طریق ولایت نیمروزبه پاکستان رفتم ، سپس به ایران و ترکیه رفتیم. من به یونان رسیدم اما سرانجام به ترکیه بازگشتم.

با چه چالش هایی را در مسیر مقصد خود روبه رو شده اید؟

من با چالش های بسیاری در طول این سفر سخت روبرو شدم. در راه ایران، دزد ها ما را بازی دادند و ما را مجبور کرد همه چیزهایی را که داشتیم به آنها بدهیم. در کنار مرز بین ایران و ترکیه، قاچاقچیان ما را تنها گذاشتند و ما توسط پلیس دستگیر شدیم. اگر چه پلیس پس از چند روز ما را آزاد کرد، ما هیچ کس در ترکیه را نمی شناختیم و تقریبا یک سال آنجا بودیم. ما نیاز به کسب درآمد و همچنان پیدا کردن یک قاچاقچی دیگر برای رسیدن به اروپا داشتیم.

تقریبا بعد از یک سال در ترکیه، هم اتاقی های من و من یک قاچاقچی پیدا کردیم که ما را به اتریش برساند. ما تقریبا 6000 یورو به قاچاقبر پرداخت کردیم اما مجددا فریب خوردیم. او ما را در یک قایق لاستیکی که یک انجین داشت ترک کرد. ما در نهایت توسط پلیس یونان دستگیر شدیم و بعد از یک هفته به زندان ترکیه بازگشتیم.

برای رسیدن به اروپا چقدر هزینه کردید؟

برای من 7,000 یورو تمام شد.

این سفر سخت تر و یا آسان تر از تصور شما بود؟

سخت ترین سفری بود که کسی تجربه کرده می تواند.

چرا به افغانستان بازگشتید؟

من به افغانستان برگشتم چون پلیس یونان ما را به ترکیه بازگشتاند. دیگر پولی برای مصرف کردن نداشتم و در آن مدت زمان کوتاه کار پیدا نمی توانستم.

TMP – 26/06/2019

تصویر از: نیکولاس اکونومو/شاترستاک Nicolas Economou / Shutterstock

عنوان تصویر: تصاویر هوایی از مهاجرینی که از ترکیه به یونان می رسند.