سازمان‌‎های کمک رسان: هزاران مهاجر در بوسنیا، نیازمند کمک‌های انسانی استند

سازمان جهانی صلیب سرخ به تاریخ 30 می 2019 اعلام کرد که، هزاران مهاجر از آسیا و افریقای شمالی در جاهای ناهموار و ساختمان‌های متروکه زنده‌گی می کنند. بر بنیاد اطلاعات این سازمان وضعیت ناخوشایند شماری از مهاجران را، به کام مرگ فرستاده و شماری نیز، اقدام به خودکشی کرده اند.

ایندیرا کولینویچ، مدیر اجرایی سازمان جهانی صلیب سرخ می گوید: ” مردم در پارک‌ها، توقف‌گاه وسایط، پیاده روها و ساختمان‌های متروکه خطرناک استراحت می کنند. وضعیت دشوار است.”

به دلیل کنترل مرزی سخت تر در مسیر شمال غربی اروپا از طریق صربستان و هنگری، بوسنی گواه افزایش در شمار مهاجران بوده است. بر بنیاد گزارش مقام‌های بوسنی، نزدیک به 25 هزار نفر از آسیا و شمال آفریقا از طریق صربستان و مونته نگرو، در سال 2018 وارد بوسنی شده اند. در سال 2019 نیز، 6 هزار تن دیگر وارد این کشور شده اند.

کولینوویچ گفت: “ما به شدت برای مردم در حال حرکت در بوسنی و هرزگوین نگران هستیم.” “آنها وارد شرایط بدی می شوند و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، برای هفته ها راه می پیمایند. آنها گرسنه، خسته، بیمار و سرد و در سفرهای خود آسیب دیده اند. آب و هوای مرطوب اخیر، سفرهای آنان را بدتر کرده است.

همانطور که مرز با کرواسی هم تنگ‌تر می شود، شمار زیادی در اردوگاه های موقت در بوسنی به سر می برند. اکثر آنها در شهرهای غربی بیهاک و ولایک متمرکز شده و منابع محدود شهرها را از بین می برند. مقام‌ها در حال حاضر درخواست کرده اند تا مراکز ترانزیت و پذیرش در سایر نقاط کشور راه اندازی شوند تا مهاجران بتوانند به جای دیگری منتقل شوند.

ازدحام بیش از حد از چالشی است که، بر میزان و سطح بهداشت تأثیر گذشته است. وزیر بهداشت به تاریخ 15 می 2019 گفته است که بیماری های عفونی با 800 مورد عفونت در مراکز انتقال بیهاک افزایش یافته است. حوادث و چالش‌های روانی نیز، در چنین محیتی رایج استند.

کولینوویچ  گفت: “چند هفته پیش، سه مهاجر در یک ساختمان متروکه پناه گرفته بودند، هنگامی که شمع مورد استفاده آنان موجب آتش سوزی گردید آنان در این آتش سوزی جان باختند. آتش به سرعت به طبقه بالایی سرایت کرد و موجب سقوط فرد دیگر از آن طبق گردید. فشارهای روحی زیاد در میان مهاجران وجود دارد، همین هفته پیش یک مرد به دلیل افسرده‌گی خود را، آتش زد.”

صلیب سرخ در پنج مرکز مهاجرت در سراسر کشور کار می کند و عمدتاً، روزانه برای 3000 تن غذا، لباس،خیمه و کمک های اولیه فراهم می کند.

TMP – 08/06/2019

Photo credit: Michele Luppi/Shutterstock

Photo caption: اردوگاه پناهندگان بورچی یکی از اردوگاه های بیهاک در مرز بوسنی و کرواسی است