اتریش و ایتالیا خواهان نگهداری مهاجران در کشتی شدند

وزیران داخله اتریش و ایتالیا پیشنهاد کردند که، مهاجرانی که از دریا نجات داده می شوند باید برای چندین روز در کشتی نگهداری شوند تا شانس آنان برای برخورداری از پناهندگی اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار بگیرد.

پیشنهاد این دو وزیر  در جریان کنفرانس مهاجرت که میان اتحادیه اروپا و چند کشور افریقایی در شهر ویانا پایتخت اتریش به تاریخ چهاردهم سپتمبر برگزار شده بود، صورت گرفت.

هربرت کیکل وزیر داخله اتریش به خبرنگاران گفت: ” کسانی که خود را به آب های اتحادیه اروپا می رسانند و پس از آن توسط دیگر کشتی ها برداشته می شوند، باید در کشتی باقی بمانند تا ارزیابی ها روی این که آیا آنان حق برخورداری از حفاظت را دارند یا خیر، صورت بگیرد.”

دولت های ایتالیا و اتریش روند فعلی پناهندگی در اتحادیه اروپا را نکوهش می کنند و خواهان قوانین سختر پناهندگی هستند.

این درخواست، پیشنهاد جاگزین برای “اساس مهاجرت منطقه یی” است که قبلاً از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شد و بربنیاد آن، درخواست های پناهندگی مهاجران در کشور سوم طی مراحل می شود.

بربنیاد طرح مشترک ایتالیا و اتریش، ارزیابی در چند روز محدود تمام می شود و مانع از ورود کسانی به اتحادیه اروپا می شود که شانس پناهندگی را ندارند.  

ماتیو سلوینی وزیر داخله ایتالیا گفته است که، او کاملاً طرفدار این طرح است که مهاجران در دریا نگهداشته شوند.

TMP – 11/10/2018