پولیس ترکیه برای متفرق کردن مهاجرانی که در صف تجدید اسناد خود بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد

پولیس ترکیه به تاریخ چهارم مارچ برای متفرق کردن مهاجرانی که در جنوب غرب شهر دنزلی منتظر تجدید اسناد مهاجرت خود بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

این مهاجران عمدتاً از افغانستان و ایران شب را در مقابل دفتر مهاجرت سپری کردند تا بامداد آن بتوانند اسناد خود را تازه کنند. بربنیاد قانون مهاجرت ترکیه، مهاجران باید هر شش ماه اسناد خود را تازه کنند. به خاطر شمار زیاد مهاجران در سراسر کشور و زمان کمی که از طرف اداره مهاجرت اختصاص میابد، صف های طولانی در مقابل دفتر مهاجرت ایجاد می شود.

صبح زود آن روز، پولیس ترکیه تلاش کرد تا با استفاده از گاز اشک آور، این مهاجران را که شب در پیاده رو خوابیده بودند، متفرق کند. دست کم یک افسر پولیس از وظیفه اش سبکدوش شده و دیگران تحت تحقیق قرار دارند.

یک مهاجر افغان در مصاحبه با روزنامه ترکی سندیکا گفته است: ” ما باید هر یکشنبه آنجا برویم و تا صبح دوشنبه منتظر بمانیم. پولیس برای اخراج ما میاید. بعضی اوقات آنان گاز اشک آور استفاده می کنند. این غیر انسانی است. هنگامی که آنجا بودیم پولیس آمد و بر ما یورش برد. ما گفتیم که در صف ایستاد می شویم اما (پولیس) گفت که این مشکل ما نیست.”

پیش از رسیدن پولیس، دو مهاجر از افغانستان و ایران با هم درگیری لفظی داشتند. یک مهاجر گفته است: ” یک مهاجر افغان با یک ایرانی مشاجره داشت. گرچه انان به مشاجره خود پایان دادند؛ اما پولیس گاز اشک آور استفاده کرد.”

ترکیه میزبان 3.5 میلیون مهاجر عمدتاً از سوریه، افغانستان و پاکستان بوده که از این حیث دومین کشور بزرگ میزبان مهاجران در جهان است. بسیاری از این مهاجران تلاش داشتند تا به اروپا بروند؛ اما توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا که در سال 2016 امضا شد، سبب گیر ماندن این مهاجران گردید. این مهاجران به گونه خودکار حق کار ندارند و این امر آنان را در مقابل بهره کشی آسیب پذیر می سازد.

TMP – 12/03/2019

Photo: Orlok/Shutterstock. Turkish police in Istanbul