موسسات خیریه آلمان می گویند حمایت کافی برای زنان و دخترانی که در تاسیسات پذیرش در آلمان زندگی می کنند وجود ندارد.

نجات اطفال (Save the Children) و شفاخانه پوهنتون خیریه شهر برلین گفتند: حمایت های بیشتری برای زنان و دختران مهاجر که در تأسیسات پذیرش در جرمنی هستند، لازم است.

در اولین مطالعات این دو سازمان در سراسر کشور در مورد زنان جوان، نشان داده شده است که زنان در طی مهاجرت غیر قانونی از آسیب ها و ضربه های روحی بیشتری رنج می برند. این امر ناشی از افزایش خطر خشونت جنسی، استثمار و سایر معایب اجتماعی است. این مطالعه که تحت عنوان “حمایت روحی اجتماعی برای دخترانی که از کشورشان فرار کرده” در تاریخ 11 جولای 2019 در آلمان منتشر شده است. موسسه خیریه نجات اطفال (Save the Children) شفاخانه پوهنتون خیریه شهر برلین را وظیفه داده بود که در اولین مراکز پذیرش در براندنبرگ و غینه-ویست فیلیا شمالی با ۸۳ زن جوان در مورد فرار از وطن و زندگی در آلمان مصاحبه کنند.

یکی از نویسندگان، مریم شولر ایکاک از شفاخانه خیریه برلین، گفت: “مادران و کودکانی که از فرار وطن خویش فرار کرده اند، با درد و رنج های باورنکردنی روبرو هستند.” “دختران باید احساس امنیت کنند و نه تنها احساس امنیت بلکه آنها باید قادر به برقراری روابط اجتماعی و همچنین ایجاد روابط منایب با هم سن و سال های خود باشند “.

این تحقیق می گوید این تجربیات تهاجمی و همچنان ضربه های روحی می تواند تاثیر زیادی بر رشد روحی و اجتماعی آنها داشته و نیاز به مراقبت های کافی و ساختارهای محافظتی برای کمک به بهبود آنها نیز وجود دارد. با این حال، متوجه شدیم که این اقدامات در دسترس نیست. گزارش شده است که بسیاری از زنان و دختران در انزوا زندگی می کنند و به مشارکت اجتماعی دسترسی کمی دارند.

نویسندگان این مطالعه برای کمک به جلوگیری از اختلالات روانی و ارتقاء ادغام بهتر، افزودند که پناهجویان باید تجارب خود را از رنج و یا حوادثی که در آن آسی دیدند مانند فحشا، گرسنگی و مرگ فراموش کنند.

تماس با همسالان، ارائه برنامه های آموزشی و آموزش مبتنی بر نیازها، همه فعالیت های مناسب هستند که و می توانند از زنان و دخترانی که در این مراکز پذیرش زندگی می کنند حمایت کنند. دختران و زنان شرکت کننده در این مطالعه افزودند که فعالیت های خلاقانه، موسیقی، هنری و طبیعت می تواند وضعیت روحی آنها را بهبود بخشد.

در مجموع، نسبت پناهجویان زن در آلمان از 31 درصد در سال 2015 به بیش از 43 درصد در سال 2018 افزایش یافته است.

TMP – 24/07/2019

تصویر از: Jazzmany / Shutterstock

عنوان تصویر: مونیخ، جرمنی- سپتامبر سال ۲۰۱۵ پناهندگان از کشورهای سوریه، افغانستان و بالکان، در ایستگاه اصلی قطار مونیخ منتظر قطار بعدی