545 مهاجر غیرقانونی دیگر در سراسر ترکیه بازداشت شدند

خبرگزاری انادولوی ترکیه به نقل از منابع متعدد امنیتی گزارش کرده است که، نزدیک به 545 مهاجر غیرقانونی در 20 و 21 مارچ 2019 در سراسر آن کشور بازداشت شدند. به این ترتیب، شمار مهاجران غیرقانونی بازداشت شده از 18 تا بیست و یکم مارچ 2019 به 1000 تن رسیده است.

بزرگترین گروه این مهاجران در بیستم مارچ 2019 در ولایت شرق بینگول بازداشت شد. بربنیاد خبرنامه دفتر والی این ولایت، این گروه195 نفره که 169 تن آنان افغان بودند، در حال حرکت بازداشت شدند. 30 مهاجر غیرقانونی دیگر که مشمول افغان ها و پاکستانی ها بودند در جریان حرکت به سوی استانبول، در ولایت کنکری بازداشت شدند. این گروه سوار بس بودند که از سوی پولیس متوقف شدند و راننده بس نیز بازداشت شده است.  

در بیست و یکم مارچ 2019، یک گروه 72 نفره مهاجران مشمول 68 مهاجر افغان، در ولایت شرقی ارزنکن بازداشت شدند. در ولایت تکیردگ، 122 مهاجر دیگر از سوی پولیس بازداشت شدند.

گارد ساحلی ترکیه نیز 40 مهاجر غیرقانونی را که از سرزمین های اشغالی فلسطین که سوار بر قایق در نزدیکی سواحل ولایت آیدین بودند، بازداشت کردد.

مهاجران غیرقانونی افغان همچنان در ولایت ون بازداشت شدند. آنها با دیگر مهاجران از پاکستان، الجزایر، گینا، کامرون و مراکش در حال سفر بودند.

بسیاری از افغان های که بازداشت شدند دوباره به کشورشان برگشت داده خواهند شد. بین جنوری و اول اپریل 2018، ترکیه بیش از 7100 مهاجر افغان را برگشت داده است.

ترکیه یکی از مسیرهای محبوب ترانزیت برای مهاجران افغانستان که در تلاش یافتن پناه گاه امن و فرصت های اقتصادی در اروپا استند. برای مدیریت جریان مهاجران به اروپا، اتحادیه اروپا و ترکیه در سال 2016 یک توافقنامه را امضا کردند. از آن پس، ترکیه کنترول بر مهاجران و پناه جویانی را که می خواهند به اروپا بروند، تشدید کرده است. وزارت داخله ترکیه گفته است که، 268 هزار مهاجر غیرقانونی در سال 2018 در آن کشور بازداشت شده اند.

TMP – 24/03/2019

Photo: Ruslan Shugushev/Shutterstock

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید