تغییر قابل ملاحظه در احساسات ضد مهاجرت در میان آلمانی‌ها

یافتههای یک سروی که توسط بنیاد فردریش ایبرت انجام شده نشان می دهد که، احساسات ضد مهاجرت در آلمان عادی شده است.

پس از شناخته شدن به حیث مدافع برجسته برای استقبال از پناهننده‌گان در اروپا، سخنوری مردم سالارانه راست‌گراها در آلمان در سراسر کشور در حال افزایش است.

بر بنیاد گزارشی از دوچه وله و به نقل از یک پژوهشگر: “این مرکز پایه و جهت گیری دموکراتیک خود را، از دست می دهد.”

بر بنیاد این مطالعه، 54.1 درصد از پاسخ دهندگان از سراسر آلمان، نسبت به مهاجران و پناهجویان در آلمان دید منفی داشته اند که، این ده درصد افزایش را نسبت به سروی مشابه در سال 2014 نشان می دهد، زیرا در آن زمان 44 درصد مردم آلمان نسبت به مهاجران و پناهجویان ابراز نگرانی کرده بودند.

بنیاد فریدریش ایبرت از سال 2002 شروع به انتشار گزارش‌هایی در مورد افراط گرایی در آلمان کرده است.

این مطالعه توسط گروهی از محققان دانشگاه بیلیفلد انجام شد. آنان از ماه سپتمبر سال‌ 2018 تا فبروری 2019 با 1890 تن در سراسر آلمان مصاحبه کردند.

به گفته ویلیم برگان، یکی از این محققان: در حالی که اکثر مصاحبه شونده ها از دموکراسی و ارزش های دموکراتیک استقبال می کنند، با آن هم با یک دید منفی به پناهجویان می نگرند.

در اوایل بحران مهاجرت در سال 2015 ، 8 صد و 90 هزار پناهجو در آلمان ثبت و راجستر شدند که، افغان‌ها در کنار سوری‌ها و عراقی‌ها در جمع سه ملیت با بیشترین میزان پناهجویان قرار گرفت.

از آن زمان به این سو، این آمار کاهش یافت و در سال 2017 شمار پناهجویان ثبت نام شده در جرمنی به 187 هزار تن می رسید.

این مطالعه همچنان نشان داده است که، نگرش ضد مهاجرت در میان شهروندان ساکن در شرق آلمان بیشتر است، زیرا نزدیک به 63 درصد آنان چنین نگرشی را، نسبت به پناهجویان نشان داده اند در حالی که، در آلمان غربی این رقم به 51 درصد می رسد.

بر بنیاد این مطالعه، علی‌رغم کاهش درخواست های پناهندگی در کشور، میزان تبعیض در برابر پناهجویان افزایش یافته است. تقریبا یک پنجم شهروندان آلمان نسبت به خارجی‌ها دید منفی دارند.

فرانتیزا گیفی، وزیر خانواده آلمان، در واکنش به نتایج این مطالعه خواستار ترویج هرچه بیشتر دموکراسی و تقویت جامعه مدنی شده است و با نگرانی از این وضعیت همچنان گفته است: ” دوام رفتارهای غیر انسانی و ضد دموکراتیک نگران کننده است. “

TMP – 14/05/2019

Photo credit: franz12 / Shutterstock.

Photo caption:

یک خانواده صمیمی مهاجران در جاده‌یی در شهر مونیخ قدم می زنند