سرمایه گذاری بین المللی در سکتور معادن افغانستان سبب رشد اقتصادی خواهد شد

ماه گذشته میلادی، وزارت معادن با مزایده گذاشتن 43 پروژه منابع طبیعی، سکتور معادن را برای تجارت بازگشایی کرد. وزارت معادن از شرکت های بین المللی برای اشتراک مزایده 14 پروژه بزرگ دعوت کرده بود در حالی که 29 پروژه دیگر توسط شرکت های داخلی پیش برده می شود.

نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم ادعا دارد که هم اکنون، شرکت هایی در امریکا، اروپا و خلیج نسبت به این پروژه ها ابراز علاقه مندی کرده اند.

او که در نشست سرمایه گذاری معادن افغانستان در دوبی صحبت می کرد، افزود: ” برای نخستین بار در تاریخ، افغانستان فرصت ها را برای سرمایه گذاران بین المللی به خاطر اشتراک در مزایده بر پروژه های  یاقوت، زمرد و لاجورد مهیا کرده است.”

او افزود که فعالیت های این پروژه ها از 16 تا 34 ولایات افغانستان گسترش خواهد یافت. این وزارت گفته است که پس از پایان مزایده، مبلغ 100 میلیون دالر در سال نخست پروژه ها در بخش های ارزیابی، استخراج و تخمین مصرف خواهد شد.

بانو نهان در مصاحبه با The National  گفته است: ” ما شاهد بودیم که علاقه مندی وجود دارد به خاطری که همگی در باره منابع طبیعی کشور می دانند و نسبت به سرمایه گذاری در آن علاقه مند استند، با آن که در چهار و نیم سال گذشته هیچ توافقی در این سکتور صورت نگرفته است. برای ما اندکی زمان خواهد برد تا اعتماد سازی کنیم و عمل خود را نشان دهیم و بعداً امیدواریم که آنان با درخواست های خود، پیش قدم شوند.”

پیشرفت صنعت معادن فرصتی برای تجارت و اشتغالزایی برای افغان ها است و سبب تقاضای داخلی و بین المللی برای سنگ های قیمتی و مواد منرالی افغانستان خواهد شد. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به پروژه مهاجرت گفت: ” این سکتور سبب رشد اقتصادی، افزایش عاید ناخالص داخلی و ایجاد معیشیت برای افغان ها با ایجاد هزاران فرصت شغلی خواهد شد.”

بربنیاد آمار وزارت معادن و پترولیم، صنعت منرال افغانستان 3 تیلیون دالر ارزش دارد؛ اما هم اکنون هفت تا 10 درصد در عاید ناخالص داخلی کشور سهم دارد. این صنعت به دلایل نا امنی، نبود زیربنا و قوانین تاریخ گذشته، پیشرفت نکرده است. اما وزارت معادن امیدوار است که قانون تازه منرال و معرفی قاعده های شفاف سبب استخراج معادن در افغانستان خواهد شد.

TMP – 07/09/2019

Photo credit: Leslie Pableo/The National

نرگس نهان، وزیر معادن و پترولیم افغانستان پروژه های تازه را که از روغن گرفته تا مرجان و طلا است، به بخش خصوصی معرفی می کند.