افغانستان دهلیز هوایی را با اروپا، روسیه، چین و امارات متحده عربی باز کرد

افغانستان یک سلسله دهلیزهای هوایی را با اروپا، روسیه، چین و امارات متحده عربی باز کرده است.

اعضای کابنیه افغانستان و دیپلومات های متعدد خارجی در یک مراسم رسمی در فرودگاه بین المللی حامد کرزی به تاریخ 27 سپتمبر 2018  اشتراک داشتند.

پروازهای روزانه برای صدور محصولات داخلی از افغانستان به اروپا، تنظیم شده است. نخستین پرواز در روز افتتاح که حامل 21 تن پشم و 9 تن قالین به ایتالیا، فنلند و دیگر کشورهای اروپایی، صورت گرفت.

این دهلیزهای هوایی علاوه بر دهلیزهایست که پیش از این با هند، قزاقستان، ترکیه و عربستان سعودی باز شده است. در مجموع، این دهلیزها بیش ازز 3500 تن محصولات داخلی افغانستان را انتقال داده اند.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهوری در صفحه فیسبوکش چنین نوشته است: ” بربنیاد آمارهای موجود، میزان صادرات افغانستان به دیگر کشورها تا پایان سال 2015 میلادی به 514 میلیون دالر می رسید، در 2016 به 612 میلیون دالر، در 2017 به 784 میلیون دالر و تا اکنون به 830 میلیون دالر می رسد. حکومت در صدد باز کردن دیگر دهیلزها با شمار اندکی از کشورهاست تا میزان صادرات را افزایش بدهد. ما همچنان سردخانه هایی را خواهیم ساخت تا محصولات را پیش از صادرات تازه نگه دارد.”

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفته است که، دهلیزهای هوایی سبب افزای تولیدات داخلی نیز شده است. او باز شدن دهلیز هوایی کابل-اروپا را دست آورد بزرگ برای تجارت افغانستان خواند. مقام ها گفته اند که، صادرات افغانستان در جریان هشت ماه گذشته تا 32 درصد افزایش یافته است.

مقام های اروپایی در مراسم رسمی گفتند که، باز شدن دهلیز کابل-اروپا فرصت بزرگی برای تاجران افغان است زیرا که بازار بزرگ اروپا به روی آنان باز شده است.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت: ” این یک خبر خوب است. در کنار تقویت روابط تجاری، اروپا مشتاق خریداری محصولات با کیفیت کشاورزی افغان است. جای شک نیست که این روند به گونه دراماتیک گسترش خواهد یافت زیرا تأمین کننده منافع دو جانبه است.”

TMP – 6/11/2018