گروه حقوق بشر از خشونت و سوء استفاده در مقابل مهاجران در کرواسیا گزارش می دهد

گروه حقوق بشری عفو بین الملل می گوید که، پولیس کرواسیا از “خشونت سیستماتیک، غیرقانونی و برگشت دادن خشونتبار” در مقابل مهاجران استفاده می کند و هزاران مهاجری را که تلاش می کنند به غرب اروپا بروند به گونه “دسته جمعی” اخراج می کند.

گزارش این دیده بان حقوق بشری که در لندن مقر دارد و به تاریخ سیزدهم مارچ 2019 منتشر شد، آمده است که، دولت های اروپایی به جای تبعیت از قانون بین المللی، حفاظت از مرزها را در اولویت خود قرار داده اند. این گزارش که ” فشار به حاشیه: خشونت و سوء استفاده از مهاجران در امتداد مسیر بالکان” نام دارد، مهاجران ساکن در کمپ های بوسنیا را سروی کرده است.

تقریباً تمام مصاحبه شونده گان به عفو بین الملل گفته اند که از سوی پولیس کراوسیا دوباره به بوسنیا عقب رانده شده اند و یک سوم آنان نیز خشونت پولیس را تجربه کرده اند.

در گزارش آمده است: ” بسیاری از مهاجران تشریح کرده اند که چگونه در یک پالیسی احتمالی سیستماتیک توسط مقام های کرواسیا برای جلوگیری از تلاش های مهاجران برای ورود به آن کشور، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اسناد شان از بین رفته و اشیأ شان دزدی شده است.

مسیر بوسنیا به کرواسیا در میان بیشتر مهاجران عمدتاً از آسیا و خاورمیانه که تلاش می کنند به غرب اروپا بروند، مشهور شده است. پس از آن که دولت نخست وزیر وکتور اوربان مرزهای هنگری را حصار کشید، مسیر آن کشور دیگر گزینه یی برای مهاجران نبود. این بدان معنی است که بیشتر مهاجران و پناه جویان به ویژه مهاجران از ایران، افغانستان و پاکستان در بوسنیا گیر مانده اند.

در پاسخ به این گزارش، وزیر داخله کرواسیا اتهامات را رد کرده و اصرار دارد که پولیس آن کشور به تمام حقوق اساسی و منزلت مهاجران احترام دارد. او گفت در صورت نیاز، مهاجران اجازه دارند که به سیستم های حفاظت بین المللی دسترسی داشته باشند.

داور بوزینویچ در یک نامه سرگشاده به رییس دفتر عفو بین الملل در اروپا نوشته است: ” جمهوری کرواسیا به حیث عضو اتحادیه اروپا وظیفه حفاظت از مرزهای ملی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را دارد.”

TMP – 21/03/2019

Photo credit: Balkans Cat / Shutterstock

مهاجرانی که در امتداد مسیر بالکان از نشانه اتحادیه اروپا عبور می کند

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید.

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید، همکار ما به سوالات شما پاسخ میدهد و هویت شما محفوظ میباشد.

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید