یک کمپ مهاجرین را که شامل صدها مهاجر است در نزدیک به محل سابق جمع آوری کثافات در نزدیکی مرز بین بوسنیه و کرواسی قرار دارد

Vucjak چندین دهه است که محل جمع آوری کثافات شهر بیحاک بوسنیه است. امروز، این محل یک کمپ موقت برای مهاجران غیرقانونی است که از اروپا و آسیا و خاورمیانه آمده اند و می خواهند به اروپا سفر می کنند.

هزاران مسافر هر ساله تلاش می کنند تا به بوسنیه برسند و از طریق مرز این کشور به کرواسی و اروپا سفر کنند.

مقامات این شهر با استفاده از خاک، این محل جمع آوری کثافات را پوشانده اند تا جای برای مهاجرین بسازند که قابل زندگی کردن باشد. با این حال، گزارش شده است که این محل تشناب، حمام و برق ندارد و همچنان دیوار های این محل ترک خورده می باشد.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان، DW، دست کم 800 نفر در حال حاضر در این محل زندگی می کنند. مقامات بوسنیه مهاجران غیرقانونی را به علت اضافه شدن بیش از حد جمعیت مهاجرین در سایر کمپ های شهر بیحاک که در نزدیکی مرز کرواسی است، در این مکان انتقال داده است.

کارکنان محلی سلیب سرخ می گویند: نه دولت ساراجیو و نه سازمان های بین المللی هیج گونه حمایت و یا کمک مالی به این مهاجرین می کنند تا از آنها مراقبت و حفاظت شود. آنها از ساکنین بیحاک تقاضا کردند تا هر نوع نان و یا غذایی که می توانند به مهاجرین اهدا کنند.

اکثر ساکنان این کمپ جوانان هستند که از کشورهای افغانستان، پاکستان و سوریه می باشند. تعداد کمی از این مهاجرین از هند، مصر و سرزمین های اشغالی فلسطین آمده اند. مهاجران غیر قانونی می گویند که آنها بین 10 هفته الی سه سال در راه می مانند تا برسند. اطفال زیر 12 سال نیز در این کمپ زندگی می کنند. این موضوع بر خلاف شیوه ای است که آنها دارند و می گویند که اطفال باید در کمپ بیرا و یا یکی از هتل هایی که در آن زنان و اطفال زندگی می کنند انتقال داده شوند.

یک مرد پاکستانی گفت: “پلیس من را در شهر دستگیر کرد. زمانی که کارت IOM خود را نشان دادم و گفتم که من در بیرا هستم، آنها گفتند اگر دوباره این گپ را تکرار کنم مرا مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد. نمی دانم چرا؟ اما آنها مرا به اینجا آوردند.

کمپ بیرا یک کارخانه قدیمه و سابقه در بیحاک است که بین 1700 تا 2100 نفر در آنجا زندگی می کنند. آژانس های خبری و گروه های انسان دوستانه می گویند که شرایط زندگی در کمپ بسیار خراب و غیر قابل تحمل است و این امرناشی از کمبود امکانات زندگی و امکانات بهداشتی است.

برای بعضی از مهاجرین مقررات (مقررات حکومت نظامی وخاموشی در ساعت معین شب) وضع شده است. به عنوان مثال، همه ساکنان کمپ بیرا نیز باید بین ساعت 10 صبح تا 6:00 در کمپ باشند. اگر خارج از این ساعات بیرون باشند گرفتار می شوند، و توسط پولیس بازگشتانده می شوند.

TMP – 23/07/2019

تصویر از: Shutterstock/ Ajdin Kamber

عنوان تصویر: بیحاک، 7 جولای 2018 مردم در کمپ در صف ها ایستاده اند و منتظر هستند تا برایشان غذا داده شود.