آیا می‌توانم در فرانسه یا بریتانیا درخواست پیوستن مجدد با خانواده کنم؟

طبق مقررات دوبلین، راه های مختلف برای الحاق مجدد با فامیل در نظرگرفته شده است:

برای بزرگسالان و فامیل ها :

اگر حداقل یکی از اعضای فامیل شما در یکی از کشورهای تحت مقررات دوبلین ثبت شده باشد، شما نیز میتوانید در همان کشور درخواست پناهندگی کنید.اگر درخواست الحاق مجدد با فامیل قبول شود، شما میتوانید در همان کشور به پروسه پناهجویی خود ادامه دهید.بطور مثال ، اگر شما در فرانسه درخواست پناهندگی دهید و یکی از اعضای فامیل شما در انگلیس باشند ، مقامات فرانسه میتوانند از انگلیس درخواست کند تا دوسیه ی شما را بررسی کند. اگر همسر یا فرزند کوچک شما دوسیه ای درحال بررسی در انگلیس داشته باشند یا درموقعیت پناهدگی یا حمایت بشردوستانه قرار داشته باشند ،و ارتباط خانوادگی شما قابل اثبات باشد ،انگلیس موظف است درخواست پناهدگی شما را نیز بررسی کند. همچنین انگلیس میتواند در موارد خاص، به دلایل بشردوستانه اعضای فامیا را یک جا کند.

برای اطفال بدون همراه :

ماده ی “الحاق مجدد با فامیل ” زمانی که طفلی بدون همراه و سرپرست ،درخواست پناهدگی در یکی از کشورهای اروپایی میدهد وارد پورسه اجرا می شود. اعلان درخواست طفلی که از فرانسه وارد اروپا شده در همان کشور ظروریست، به این شکل میتواند از حمایت های لازم برخوردار شود. اگر یک طفل بدون همراه در فرانسه اعلان پناهجویی کند ، ولی اعضای فامیلش در انگلیس یا دیگر کشور اروپایی باشد، باید به مقامات اطلاع دهند و مقامات مربوطه ی کشور مورد نظر درخواست رسیدگی به دوسیه ی آنها را خواهند کرد.ارائه ی اسنادی که رابطه فامیلی آنها را ثابت کند ضروری است. برای واجد شرایط بودن جهت انتقال طفل به انگلیس، باید مادر یا پدر یا محافظ قانونی ،خواهر یا برادر، کاکا ،ماما ،خاله و یا عمه ی که سن قانونی را پوره کرده باشند، یا پدر و مادرکلان در انگلیس داشته باشد.یکی از این اعضای فامیل باید به طور قانونی در آن کشور سکونت داشته باشند و یا پناه جو باشند . خاله ،عمه ، ماما و کاکا یا پدر و مادرکلان وی هم باید ثابت کنند که توان نگهداری از طفل را دارند.

برای این که یک کودک بی سرپرست بتواند با خانواده‌یی در بریتانیا یکجا شود، عضو خانواده و یا اقاربش باید به گونه حقوقی در بریتانیا حاضر باشند که این امر شامل حال خانواده‌هایی می شود که پناه‌جو استند. یکی از اقارب مانند: خاله/عمه، کاکا/ماما و یا پدرکلان و مادرکلان که در بریتانیا درخواست پناهنده‌گی کرده اند، باید توانایی اثبات سرپرستی از کودک را داشته باشند.

شریک نماید

دو مرد فرانسوی به دلیل کمک به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس زندانی شدند

دو مرد فرانسوی به اتهام کمک با مهاجران غیر قانونی برای عبور از کانال انگلیس به زندان محکوم شدند. یکی از این دو...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر برضد اخراج پناه‌جویان در یک ترمینالِ میدان هوایی در پاریس دست به اعتراض زدند

صدها مهاجر غیرقانونی در یک فرودگاه فرانسه واقع در شهر پاریس پایتخت آن کشور گردهم آمدند و به اخراج پناه جویان...
بیشتر بخوانید

گارد ساحلی فرانسه مانع از عبور 9 مهاجر از آبنای انگلیس شد

گارد ساحلی فرانسه روز یکشنبه نزدهم ماه می، یک قایق حامل 9 مهاجر را که می خواست از آبنای انگلیس عبور کند را...
بیشتر بخوانید