گزینه‌های امن و قانونی

بسیاری مردم چون فکر می کنند که مهاجرت غیرقانونی تنها گزینه آنان است، دست به این کار می زنند. به هر ترتیب، پیش از آن که این مسیر خطرناک و غیرقانونی را که هیچ ضمانتی برای موفقیت آن نیست ادامه دهید، بعضی گزینه‌های احتیاطی مانند درخواست پناهندگی، پیوست مجدد با خانواده و برگشت داوطلبانه را در نظر بگیرید.

اگر خواهان معلومات و توصیه بیشتر در باره گزینه های قانونی تان هستید، همین امروز با خط رهنمایی ما تماس بگیرید

در روزهای دوشنبه الی جمعه در ساعات 9 صبح الی 5 بعد از ظهر با ما به تماس شوید
به شماره {805080595} به صورت رایگان به تماس شوید
شماره تماس ما در واتس آپ تلگرام و وایبر{ 00330686632556 } به صورت رایگان
تمام مشاوره ها بصورت کاملا محرمانه می باشند.

حمایت اضافی

اگر به حمایت بیشتر برای مشاور نیاز دارید، می توانید با تیم متخصصان...
بیشتر بخوانید

پیوستن مجدد با اعضای خانواده

اگر شما همسر، کودک زیر سن و یا والدین کودک ازدواج ناشده هستید که در یک...
بیشتر بخوانید

برگشت داوطلبانه

برخی از مهاجران خطرات جسمی و مالی را متقبل می شوند تا به فرانسه برسند و...
بیشتر بخوانید

درخواست پناهنده‌گی

اگر شما از آزار و اذیت مستقیم در کشورتان فرار می کنید، شما حق دریافت...
بیشتر بخوانید
شریک نماید