مهاجران در فرانسه

آیا شما به حیث یک مهاجر غیرقانونی در شمال فرانسه زنده‌گی می کنید؟ به عبارت دیگر، آیا شما بدون اسناد و مدارک و یا بدون عبور از کنترول مرزی وارد فرانسه شده اید؟

اگر شما در فرانسه مهاجر غیرقانونی هستید، پس در دسترسی به صحت، مکان بود و باش و بازار کار مشکل دارید. این به این خاطر است که شما اجازه ی زنده‌گی و کار در فرانسه را ندارید. وضعیت شما نیازمند توجه است.

پروژه مهاجرت تلاش دارد تا برای شما معلومات به‌روز و آپدیت را در باره گزنیه های قانونی و خطرات مهاجرت غیرقانونی به دیگر کشورهای مشمول بریتانیا، فراهم کند.

اگر شما برای اتخاذ تصمیم در باره اقدام بعدی تان به کمک نیاز دارید، تیم متخصصان مهاجرت ما می توانند به شما معلومات و توصیه های لازم ارایه کنند. امروز به ما زنگ بزنید

در روزهای دوشنبه الی جمعه در ساعات 9 صبح الی 5 بعد از ظهر با ما به تماس شوید
به شماره {805080595} به صورت رایگان به تماس شوید
شماره تماس ما در واتس آپ تلگرام و وایبر{ 0033686632556 } به صورت رایگان
تمام مشاوره ها بصورت کاملا محرمانه می باشند.

گزینه‌های امن و قانونی

بسیاری مردم چون فکر می کنند که مهاجرت غیرقانونی تنها گزینه آنان است،...
بیشتر بخوانید

خطرات مهاجرت غیرقانونی

قاچاقبران شاید کوشش کنند تا شما را برای پرداخت پول در بدل رساندن به...
بیشتر بخوانید

زنده‌گی در بریتانیا

شما شاید در فکر مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا باشید. به خاطری که...
بیشتر بخوانید
شریک نماید