پولیس فرانسه بزرگترین کمپ مهاجران در نزدیکی کالیس را تخلیه کرد

نزدیک به 200 مهاجر در دوازدهم مارچ 2019، پس از آن مجبور به ترک یک کمپ غیر رسمی در فرانسه شدند که پولیس آن کشور آن محل را تخلیه کرد.

این کمپ که به نام ویرتیرس یا چمین دو پونت-ترولی یاد میشد، پیش از آن که تخریب شود، بزرگترین کمپ در منطقه کالیس بود. حدود 200 مهاجر عمدتاً از افغانستان، ایران، اریتره و سودان در آن زندگی می کردند.

طرح تخلیه این کمپ چند روز پیش از عملی شدن آن اعلام شده بود. بربنیاد سازمان اوبرگ دیس مایگرنتس، نزدیک به 50 تن در جریان عملیات تخریب حاضر بودند.

دیگو سخنگوی این سازمان در مصاحبه با اینفو مایگرنتس گفت: ” همگی می دانستند که اخراج خواهند شد. بعضی از آنها به امید پیدا کردن پناه گاه تازه، چند روز پیش اینجا را ترک کردند. دیگران یا مخفی شدند و یا هم به کمپ های کوچکتر در کالیس رفتند.”

پیش از عملیات تخریب، لوایحی با محتویات این که مهاجران ” به مراکز پذیرش دولتی که نیازمندی های شان برآورده می شود” برده می شوند. بربنیاد خبرگزاری 20 دقیقه: 46 تن از باشنده گان کمپ این پیشنهاد را قبول کرده و به مراکز پذیرش فرستاده شدند.

تصمیم برای تخریب این کمپ پس از آن اجرا شد که شرکت اندیز دعوای خود در دادگاه عالی بولوگنی-سور-میر را برنده شد. این شرکت برق، مالک بخش بیشتر زمین هایی است که مهاجران قبضه کرده بودند. حالا که این کمپ تخریب شده، شرکت در نظر دارد تا دور زمین را حصار بکشد تا مانع از ایجاد یک کمپ دیگر شود.

مقام های محلی گفته اند که، این کمپ ” مشکلات زیادی را برای فعالیت های اقتصادی شرکت ها در این محل پیش کرده بود”. این کمپ همچنان نگرانی ها در باره خطر “امنیتی، صحی، فاضلاب و کسر شأن انسانیت” را افزایش داده بود؛ به ویژه آن که یک ترانسفرمر با ولتاژ بلند و یک مسیر مزدحم در نزدیکی قرار داشت.

در سال های گذشته، مهاجرانی که در تلاش برای عبور از آبنای انگلیس استند، دست به برپایی کمپ های غیرقانونی در سواحل شمالی فرانسه زده اند. با وجودیکه پولیس فرانسه به گونه مداوم این کمپ ها را تخریب می کند؛ اما مهاجران به زودی کمپ دیگری ایجاد می کنند.

در حالی که فرانسه و بریتانیا امنیت مرزهای های خود را تشدید کرده اند، بسیاری از کسانی که مؤفق به عبور به بریتانیا شده اند، در خطر برگشت به فرانسه قرار دارند.

TMP – 19/03/2019