ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ጥቓ ካሌ ዝርከብ ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ኣፍሪሶም

ኣብ ፈረንሳ ሓይልታት ጸጥታ ንሓደ ዘይሕጋዊ መዕቀሊ ብ12 መጋቢት 2019 ምስኣጽረይዎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ክእለዩ ተገዲዶም።

ቅድሚ ምዕናዉ እቲ ቬሮትዬር ወይ ሸሚን ዱ ፖንት-ትሮዊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዕቀሊ ኣብ ከባቢ ካሌ እቲ ዝዓበየ እዩ ኔሩ። ካብ ኣፍጋኒስታን፡ ኢራን፡ ኤርትራን ሱዳንን ዝመጹ 200 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብቲ ቦታ ይቕመጡ ኔሮም።

እቲ ቦታ ኽገሓጥ ምዃኑ ቕድሚ ገለ መዓልታት ተሓቢሩ እዩ ቐንዩ። ብመሰረት ሰብኣዊ ማሕበር ኦበርዥ ደ ሚግራንት ኣብቲ እዋን ምጽራግ 50 ሰባት ጥራይ ተሪፎም ኔሮም።

ሓደ ኣፈኛ ኦበርዥ ደ ሚግራንት ምስ ኢንፎማይግራንትስ ኣብ ዝተዘራረበሉ፡ “ኩሉ ሰብ ምስጓጕ ከምዘሎ ፈሊጡ’ዩ። ገለ ኻብኣቶም ቕድሚ ሒደት መዓልታት ኣቐዲሞም መዕቀሊ ኸናድዩ ተኣልዮም። ካልኦት ክሕብኡ ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ካሌ ዝነኣሰ መዕቀሊታት ከናድዩ ኸይዶም፡” ይብል።

ስደተኛታት “ንድሌቶም ብዝምጠን ኣገባብ ብመንግስቲ ናብ ዝተዳለወ ናብ መቐበሊ ማእከላትን ህንጻታትን ክውሰዱ” ምዃኖም ዝገልጽ ምልክታታት ቅድሚ እቲ ምግሓጥ ኣብ ዙርያ እቲ መዕቀሊ ተለጢፉ ቐንዩ። ብመሰረት 20 ሚኑትስ፡ 46 ካብቶም ስደተኛታት ነቲ ምልክታ ተቐቢሎም ብኣውቶቡሳት ናብ መዕቀሊ ማእከላት ተወሲዶም።

ኤነዲስ ዝተባህለ ኤለክትሪሲቲ እቲ ኸባቢ ዘመሓድር ትካል እቲ ዓቢ ኽፋል ዝውንነሉ ቦታ ኽግደፈሉ ናብ ቤት ፍርዲ ቦሎኝ ሱር-ሜር ከሲሱ ድሕሪ ምርትዑ እዩ እቲ ናይ ምግሓጥ ውሳኔ ተበጺሑ። ድሕሪ ምግሓጥ እቲ ቦታ፡ እቲ ትካል ብሓጹር ከካብቦ ይውጥን ኣሎ።   

ብመሰረት ናይቲ ኸባቢ ሰብመዚ እቲ መዕቀሊ፡ “ኣብ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብቲ ኸባቢ ዝርከባ ትካላት ተደራራቢ ጸገም ይፈጥር ኔሩ።” ብተወሳኺ እቲ መዕቐሊ ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ምስቲ ልዑል መጠን ቮልት ዘለዎ መሰጋገሪ ሓይልን ልዑል ንጥፈት ዘለዎ ጽርግያ ምስ ተቐማጦኡ ዘለዎ ቕርበት “ድሕነት፡ ጥዕናን ጽሬትን ሰብኣዊ ኽብረትን” እቲ ኸባቢ ዝህልዎ ኣስጋእነት ዝምልከት ስክፍታታት ተላዒሎም እዮም።

ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብ እንግሊዝ ንምብጻሕ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ኣብ ገማግም ሰሜናዊ ፈረንሳ ዘይሕጋዊ መዕቀሊታት መስሪቶም እዮም። ፖሊስ ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ነቲ ግዝያዊ መዕቀሊታት ይኣልዮ እኳ እንተዀነ፡ ስደተኛታት ብዙሕ ከይደንጐዩ ቐልጢፎም ካልእ ይሰርሑ።

ፈረንሳን ብሪጣንያን ሓለዋ ዶባተን ኣብ ዘትርራሉ ዘለዋ እዋን ብዙሓት ናብ ገማግም እንግሊዝ ከብጽሑ ዝኸኣሉ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ናይ ምምላስ ዕድሎም ዝዓበየ ይኸውን ኣሎ።

TMP – 18/03/2019ስእሊ፡ ህዩማን ራይትስ ኦብዘርቨርስ/ ትዊተር። ፖሊስ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕቀሊ ቨሮይቲዬር ዝነበሩ ስደተኛታት የግዝዕዙ።