فرانسه قانون سرسخت ولی انسانی مهاجرت را دنبال خواهد کرد

“کریستف کاستانر”وزیرداخلی تازه منصوب شده فرانسه گفت، فرانسه به عنوان دادگاه تجدیدنظر به افرادی که دنبال پناهندگی هستند عمل نخواهد کرد.وی همچنین در مصاحبه خود با خبرگزاری هفتگی فرانسه در تاریخ 21 اکتبر 2018 ، اضافه کرد : درخواست حدود یک سوم افرادی که در فرانسه به دنبال پناهندگی هستند قبلا در یکی از کشورهای اروپایی رد شده است.

او با افزودن اینکه فرانسه قانون سخت گیرانه اما انسانی مهاجرت را دنبال خواهد کرد گفت :”ما نمی خواهیم از ما به عنوان دادگاه تجدیدنظر برای افرادی که درخواست پناهندگیشان قبلا در کشورهایی مانند آلمان یا ایتالیا رد شده است،استفاده شود.”

کاستانر که در تاریخ 18 اکتبر 2018 به این سمت منصوب شده است ، خواهان سختگیری های بیشتری در کنترلهای مرزی، به خصوص مرزهای اسپانیاکه در سال گذشته بیشترین آمار ورود مهاجرین نسبت به دیگر کشورهای اروپایی را داشته ، می باشد.سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرده است 54هزار مهاجرغیر قانونی ،طی ژانویه تا 9نوامبر 2018، وارد خاک اسپانیا شده اند.این تعداد برابر با آمار دو کشور ایتالیا و یونان درهمان مدت زمان بوده است.

او میگوید:” مهاجرتهای سرازیر شده به اسپانیا ، امسال 155برابر بیشتر شده اند.تعداد مهاجران غیر قانونی بازگردانده شده از مرز اسپانیا –فرانسه 60 درصد افزایش داشته. مامجبوریم در عین حال که موضعی سخت و مشخص درباره ی مهاجرین غیر قانونی و کوتاه کردن زمان دیپورت آنها داشته باشیم، همزمان همدلی و دلسوزی نسبت به این افراد که در موقعیت سختی هستند نشان دهیم.”

“کاستانر” همچنین قصد دارد با همپای ایتالیایی خود “ماتئو سالوینی” دیدار کند.چندی پیش فرانسه متهم شد که مهاجرین غیر قانونی را دریک شهر مرزی ایتالیایی رها میکند. “سالوینی” وزیر امور داخلی ایتالیا، عکسهایی در توییتر خود منتشر کرد که نشان می داد پلیسهای فرانسه ، دو مهاجر غیرقانونی را در جنگل های مرز آلپین رها میکنند ،بدون اینکه به مقامات اطلاعاتی بدهند. سالوینی میگوید هم اکنون پلیسهای بیشتری  برای محافظت در مرزها گذاشته اند.

سالوینی میگوید : “ایتالیا دیگر مانند قبل نیست و ترسی از اینکه کمپ پناهنده ها در سطح اروپا شناخته بشود ندارد و از بروکسل و برلین فرمانبرداری نمی کند. من منتظر وزیر داخلی فرانسه برای دیدار در ایتالیا هستم ، اما همزمان ما در حال تجهیز بیشتر مرزهایمان هستیم . ما کشوری هستیم که بار دیگر سرخود رابالا گرفته است، و کسانی که متوجه این موضوع نیستند به زودی متوجه خواهند شد. “

ایتالیا با قوانین سخت گیرانه ی خود توانسته است آمار مهاجرین غیر قانونی خود را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. امسال حدود 22هزار مهاجر وارد ایتالیا شده اند، این آمار حدود 111 هزار مهاجر در همین بازه ی زمانی اما در طی سال پیش بوده است.

TMP – 19/02/2019

وزیر امور داخلی فرانسه : فرانسه به عنوان دادگاه تجدیدنظر به پناهندگانی که در کشور دیگری رد شده اند، عمل نخواهد کرد.

Email us if you have a question about migration

Send us an email with your question and one of our staff will get back to you. All emails are treated in confidence.

اگر در فرانسه هستین - برای آشنایی با واقعیت های مهاجرت تماس بگیرید

جهان در حال حرکت است

با سالانه میلیونها مهاجردرجهان ، جهان در حال جابه جایی ست. بسیاری از این افراد در این راه با واقعیت های تلخ مهاجرت در قرن 21 و ریسک ها و مشکلات پیچیده ی آن رو به رو می شوند.

برای بسیاری از مهاجرین دستیابی به اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد بسیار سخت می باشد. برای مثال داستان هایی که در شبکه های اجتماعی و اخبار منتشر میشود میتواند یک بعدی باشد، یا اطلاعاتی که توسط قاچاقچیان انسان داده میشود اغلب مواقع با واقعیات هماهنگی ندارند.

اطلاعات بیشتر