ሓደ ስደተኛ ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ብዛሕሊ ሞይቱ

ኣብ ጐድኒ ጽርግያ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ዝተረኽበ ስደተኛ ብሰንኪ ብርቱዕ ዛሕልን ወቕዒ ልብን ከምዝሞተ `ዘ ሎካል ሓቢራ።

እቲ ስደተኛ ካብ ኢጣልያ ተበጊሱ ንኣኽራን ኣልፕ ኽሰግር ክፍትን ከሎ ኣብ ጥቓ እቲ ኦትዛ’ልፕ ዝተባህለ ዞባ ፈረንሳን ፒየድሞንት ዝተባህለ ዞባ ኢጣልያን ዘራኽብ ጽርግያ ሃለዋቱ ምስኣጥፍአ ሰዓት 3፡00 ለይቲ 7 ለካቲት ሓደ መራሒ ናይ ጽዕነት መኪና ረኺብዎ።

ፖሊስ ዶባት ፈረንሳ ነቲ ስደተኛን ከድሕኖ ዝፍትን ዝነበረ መራሕ መኪናን ምስረኸብዎም ኣምቡላንስ ጸዊዖም። እቲ ደርማን ታሚሙ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ወዲ 29 ዓመት ቶጎኣዊ ሙቐት ሰብነቱ ክምለሰሉ ናብ ዘይክእል ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ወሪዱ ወቕዒ ልቢ ኣጋጢምዎ። ብመሰረት `ዘ ሎካል፡ ኣብታ ንፈረንሳ ምስ ኢጣልያ ኣብ ዘራኽባ ዶብ እትርከብ ንእሽቶ ኸተማ ብሪያሶ ኣብ ሆስፒታል ምስበጽሐ ሓካይም ከምዝሞተ ነጊሮም።

“ካብቶም ብድሮኡ ተኣኪቦም ዝተበገሱ 21 ሰባት እዩ ዝኸውን፤ ንሕናን ምስ ቀይሕ መስቀል ንሰናይ ዝሰርሑን ነዛ መገዲ ምስጋር ከመይ ሓደገኛ ምዃኑ እቲ ኹሉ መጠንቀቕታ እናሃብናዮም፡” ይብል ፓውሎ ናርቺዚ፡ ፕረሲደንት ማሕበር ግብረሰናይ ‘ቀስተደመና ንኣፍሪቃ’ ምስ ጋዜጣ `ዘ ጋርድያን ኣብ ዝተዘራረበሉ።

ብሰንኪ እቲ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ጥሪ ዝረገፈ ብርቱዕ ውርጪ፡ ኣብቲ ኣኽራን ዝርከብ ጽርግያታትን መገድታትን ንምስጋሩ ካብቲ ኻልእ እዋን ዝነበሮ ዝኸፍአ እዩ ዀይኑ ኔሩ።

ኣብ 2018 ሰለስተ ስደተኛታት ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ሞይቶም እዮም። እቲ ቐዳማይ ኣብቲ ካብ ከተማ ብሪያሶ ብዙሕ ዘይርሕቕ ፈለግ ዱራንስ ሬሳኡ ዝተረኽበ ማ`ትዩ ብለሲ`ን ዝተባህለ ናይጄርያዊ እዩ። ድሕሪ ሒደት እዋን ክልተ ስደተኛታት ኣብቲ ሰለዅቲ ዘዘውትርዎ መገዲ ሞይቶም ሬሳኦም ተረኺቡ። ኣብዚ ዓመት እዚ ታሚሙ ናይ ፈለማ ንኣኽራን ኣልፕ ብእግሩ ኽሰግር ዝሞተ ሰብ እዩ።

ኣሽሓት ኣጕባዝ እዮም ኣብ ፈረንሳ ዝሓሸ ህይወት ክገጥሞም እናሓለሙ ካብ ኢጣልያ ተበጊሶም ንኣኽራን ኣልፕ ኽሰግሩ ንነብሶም ኣብ ሓደጋ ሞት ኣእትዮሞ ድሕሪ ምሕላፎም ኣብ ፈረንሳ ምስበጽሑ ኣብ ጐደናታት ፓሪስ ይድርበዩ ወይ ድማ ብዙሕ ከይጸንሑ ናብ ኢጣልያ ይመልስዎም። ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ብመካይን ከስልዅዎም ኣማኢት ኤውሮ ኸፊሎም ክነሶም፡ እቶም ኣስገርቲ ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ብህይወት ንምጽናሕ ኣስጋኢ ኣብ ዝዀነ ቦታታት ደርብዮሞም ይምለሱ።

ሚንስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ማቴዮ ሳልቪኒ፡ “ልዕሊ 60,000 ኣንስትን ቈልዑን ዝርከብዎም ስደተኛታት” ብምስጓጕን፡ “ነቶም ገሊኦም ብለይቲ ኣብ ጫካ ደርብያቶም፡” ብዝብል ንፈረንሳ ይኸሳ። ዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሑ ምምላስ ዘይሕጋዊ እኳ እንተዀነ፡ ብመሰረት ሕጋገ ዳብሊን ነቶም ፈለማ ኢጣልያ ዝረገጹ ስደተኛታት ብምምላሳ ሕጊ ኣይትጥሕስን እያ ዘላ።

TMP 21/02/2019

ስእሊ፦ ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ኣብ እትርከብ ሞንጀነቭር ኣብ ዝርከብ በጻሕቲ ኣብ ውርጪ ብምንሽርታት ዝዛናግዑሉ ቦታ ኣብ ሓጋይ። ማይክ ዶታ/ ሻተርስቶክ