ኣብ ጉዕዞ ዝተዓግቱ 63 ኢትዮጵያውን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም

ኣብ ሶማሊላንድ ካብ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ናይ ዓመት ተዓጊቶም ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ወለንታዊ መስርሕ ምምላስ ስደተኛታት ናይ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ማለት (IOM) ናብ ሃገሮም ተመሊሶም።

እቶም ካብ 15 ክሳዕ 48 ዓመት ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ 63 ኢትዮጵያውያን ካብ ገማግም ማያት ጂቡቲ ተበጊሶም ማያት ቀይሕባሕሪ ብምጥሓስ ብመገዲ የመን ናብ ስዑዲዓረብ ንምእታው መደብ ዝነገሮም እዮም።  ኣሳፊራቶም ዝነበረት ጃልባ ሞተረኣ ድሕሪ ምብልሻው ግን ንከባቢ ሹድሽተ መዓልታት ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ምዕጋቶም፡ ብረድኤት በቲ ከባቢ እትሓልፍ ዝበረት ናይ ንግዲ መርከብ ክድሕኑን ናብ ሶማሊላንድ ክግዕዙን ተገይሩ።

ክልተ ካብቶም ብጽምእን ጥምየትን ተሰኒፎም ዝተረኽቡ ስደተኛታት ሞይቶም ምጽንሖውን ነቶም ስደተኛታት ዘድሓኑ ኣባላት እታ ናይ ንግዲ መርከብ ይሕብሩ።

ኣብ ሃርጌሳ ዝርከብ ንኡስ ቤትጽሕፈት ኣህጉራዊ ውድብ ስደኛታት እቶም ስደተኛታት ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ዝጸንሑሉ ፡ናይ ማይ፡መግቢ፡ ልባስ፡ ሕክምናን ምኽርን ኣገልግሎታት ከምዝቐረበ ይገልጽ።

እዞም ስደተኛታት ሓድሽ መስመር ጉዕዞዮም ክጥቀሙ ፈቲኖም፡ ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጠሞም ጸገም ድማ ኣብ ንውሑድ ስንቂ ሒዘን ዝጓዓዛ ጀላቡ ጽንኩም ዝኾነ ማያት ወሽመጥ ዓደን ኣብ ሓዲግ ወዲቖም። ከምዚሎም ብህይወት ምድሓኖም ኣዚና ሕጉሳት፡ ብመንገዲ ወለንታዊ መስርሕ ምምላስ ክንድግፎም ምኽኣልና ድማ ዕጉባት ኢና። ኣብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ጨንፈር ኢትዮጵያ ዘለው ኣባላትና ድማ ነዞም ተመለስቲ ኣብ መዓርፎነፈርቲ ቦሌ ተቐቢሎም ምስ ስድራቤቶም ክጽንብርዎም ምዃኖም ኣምነትና እዩ፡ይብል ሓላፊ ንኡስ ቤትጽሕፈት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ኣቶ የሳሚ ጋርቨር ዓፈልድት።

ካብ ተመለስቲ ዝኾነት ጓል 22 ዓመት ሰምሃር እቲ ዝሓለፈቶ ሽግር ክሳዕ ክንደይ ከምዘሰንበዳ ትዛረብ።ኣነ ሞት ጥራይ እየ ዝጽበያ ነይረ። ብህይወት ምቕጻለይ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ፡ ስድራይውን ሕጉሳት እዮም። ሕጂ ናብ ዓደይ ጥራይ እየ ክምለስ ዝብህግ፡ትብል።

ኢትይጵያ ምስተን ከም ምንጪን መሰጋገርቲን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ሃገራት ቀርኒኣፍሪቃ ምዃና   እዩ ዝንገር። ሓያሎ ዜጋታት እታ ሃገር ዝሓሸ ቊጠባዊ ኣማራጺታት ንምንዳይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ክግዕዙ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። ዴንማርካዊ ባይቶ ንጉዳይ ስደት፡ ብመንገዲ ንዝተሓናፈጸ ገጻት ስደት መድረኽ ሂቡ ዘጽንዕ መደቡ ከምዝጽብጽቦ፡ ኣብ 2015 ናብ የመን ካብ ዝኣተው ዘይሕጋውያ ስደተኛታት 90 ሚእታዊት ኢትዮጵያውያን ከምዝኾኑ እዩ።

ብወለንታኦም ዝምለሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተጠቀምቲ ናይ ማዕከን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኣፍሪቃ ተመዊሉ ብኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ዝሰላሰል ናይ ምጥያስ መደባት ከምዝኾኑ ይፍለጥ። እቲ ናይ ምጥያስ መደብ ስደተኛታት ናብ ማሕበረሰቦም ክጽንበሩን መነባብርኦም ከደላድሉን ዘኽእሉ ሓገዛት ዝሓቖፈ እዩ። ካብ መፋርቕ 2017 ዛጊት 1,200 ኢትዮጵያውያን ተመላሶ ተጠቀምቲ እቲ መደብ ኮይኖም ምህላዎምውን ይግለጽ።.

ብዘይካዚ፡ ኢትዮጵያ ኣባል ናይቲ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ዘካተተ ሓባራዊ ተበግሶ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን እያ። እቲ ኢውሮጳዊ ሕብረት ተመዊሉ ብኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ዝቃናዕ ተበግሶ ዘላቒ ምሕደራ ስደት ንምትግባር ኣብ ዝኽእሉ ልምዓታውያን መደባትን መርሓታትን ብምድሃብ ንውሑስ ምምላስ ወለታውያን ስደተኛታት ንምስልሳል ዝዓለመ እዩ።

TMP – 12/09/2018

ኢትዮጵያውያን ተመለስቲ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ፡ ሶማሊላንድ። ስእሊ፡ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት(IOM)

The world is on the move

Millions of people are migrating right now, and most of them are facing the harsh realities of what migration means in the 21st century.

We provide facts and current news on migration in multiple languages that is easily understandable and accessible to migrants.

ዝያዳ ንምንባብ