ኢትዮጵያ፥ ተመኵሮ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ስራሕ ፊሊፒንስ

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፊሊፒንስ ብምብጻሕ ካብ ተመኵሮ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ስደተኛታት እታ ሃገር ኣፍልጦ ቐሲሙ።

ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ27 ለካቲት እዩ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፊሊፒንስ ምብጻሕ ኣካይዱ። ኣብቲ ናይ ሽዱሽተ መዓልታት ምብጻሕ ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዕዉታት ኣገባባት ኣተሓሕዛ ጉዳያት ስደት ካብ በዓል መዚ ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ፊሊፒኒስ ተመኵሮ ቐሲሙ።

ሕጊ ስደተኛታት ዝራሕ ፊሊፒንስ ዓንዲ ሕቖ ምሕላው ድሕነት ስደተኛታት ሰራሕተኛታት እዩ። እቲ ሕግን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ኣገባባትን ንጉጅለ ምብጻሕ ኢትዮጵያ ተቐሪቦምሉ። ዕዉት ኣገባብ ኣብ መንጎ ኣካላት መግስትን ኣተሓሕዛ ጉዳያት ማዕርነት ጾታን ውን ተዳህሲሶም።

እተን ጉጅለታት ንዕዉት ምሕደራ ስደተኛታት መንእሰያት ዝምልከት ሓሳባት ተማቒለን። ጉጅለ ምብጻሕ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጽፉፍ ምሕደራ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ንቐጻሊ ካብ ፊሊፒንስ ንምምሃር ርክባት ክትቅጽል ዘለዋ ድሌት ገሊጻ።

ክልቲአን ሃገራት ነናይ 105 ሚልዮን ዜጋታት ዘለውወን ኰይነን ሚልዮናት ዜጋታተን ስደተኛታት እዮም።

ፊሊፒንስ ሓንቲ ኻብተን ቀንዲ ሰደድቲ ዓቕሚ ስራሕ ኣብ ዓለም እያ። ብመሰረት መንግስቲ እታ ሃገር ልዕሊ 2,3 ሚልዮን ዜጋታት እታ ሃገር ኣብ ስደት ይነብሩ። መብዛሕትኦም ናብ ደገ ዝወጹ ስደተኛታት እታ ሃገር በቲ ንጉዳይ ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ዝከታተል ኣካል እዮም ዝሓልፉ። ዘይሕጋዊ ስደት ካብ ፊሊፒንስ ኣዝዩ ትሑት እዩ።

ኣብ ቀረባ ዓመታት ስደት ኣብ ኢትዮጵያ ውን ዓቢ ተርእዮ ዀይኑ ኣሎ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ምትላል፡ ዓመጽን መሸጣን ከጋጥሞም ምስተራእየ እታ ሃገር ኣብ 2013 ኣንጻር ስደት ሰራሕተኛታት ዝቐንዐ መኸልከሊ ኣዋጅ ኣውጺኣ። ኣብቲ እዋን 460,000 ዝዀኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኔሮም።

ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሕጋዊ ኣገባብ ኣይኰኑን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝሰርሑ። ብዙሓት ፓስፖርት ይኹን ቪዛ ስለዘይብሎም ናብ ወሽመጥ ዓረብ ንምብጻሕ ብጂቡቲ ኣቢሎም ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ካብኡ ድማ ብምድሪ ተጓዒዞም ናብ ከም በዓል ስዑዲ ዓረብ ዝኣመሰላ ሃገራት ይበጽሑ።

ኣብቲ ብነዳዲ ናብ ዝሃብተማ ሃገራት ወሽመጥ ንምብጻሕ ዝግበር ጉዕዞ ብዙሓት ኣብታ ብዂናት እትሳቐ ዘላ የመን ይድርበዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ሓደ ኻብቲ ብዙሕ ኣሰቃቒ ሓደጋታት፡ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ጂቡቲ ጃልባ ምስጠሓለት ዝሞቱ የመን ክበጽሑ ዝተበገሱ 52 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እዮም።

ዘይምዝጉባት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዕላምኦም ምስበጽሑ ብኣስራሕቶም ይሳቐዩ። ዝበዝሑ ካብቲ ንኣዋርሕ ወይ ዓመታት ዘሕለፍዎ ብሕሉፍ ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ተዳሂሎም ጥራይ ኢዶም ብፍቓዶም ወይ ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ይምለሱ።

ኣብ 2018 ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ንዝቘጽራ ትካላትን ዝቈጻጸርን ንስደተኛታት ስራሕ ቅድሚ ምብጋሶም ስልጠና ዝህብ ማእከላት ንምኽፋትን ዘኽእል ማእከላት ከፊታ። እቲ ማእከላት ንመሰረታዊ መሰላት፡ ልምድታት ባህልን መሰረታዊ ዝርርብ ብዓረብን ዝምልከት ስልጠናታት ዝህብ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ምስተን ሓሙሽተ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ስደተኛታት ዝበጽሕወን ሃገራት ማለት ኩወይት፡ ዮርዳኖስ፡ ቐጠር፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑዲ ዓረብን ክልተ-ጐድናዊ ስምምዓት ዕዮ ተፈራሪማ ወይ ክትፈራረም ትዳሎ ኣላ።

TMP – 22/03/2019

ስእሊ፦ Stanislav71/ሻተርስቶክ። ሰራሕተኛታት ህንጻ ኣብ ዱባይ፡ ነሓሰ 2018።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

እንህቦ ኣገልግሎት ኣብ'ዚ እዋን እዚ ኣብ ጽገና ይርከብ።

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ