ፈረንሳዊ ቤትፍርዲ ዕድመ ቘልዑ ስደተኛታት ብመርመራ ዓጽሚ ኽረጋገጽ ኣፍቂዱ

ትሕተ ዕድመ ምዃኖም ናይ ዝገልጹ ስደተኛታት ሓቀኛ ዕድመ ብምርግጋጽ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት እታ ሃገር ዝህብዎ ኣገልግሎት ክወሃቦም ይፍቀድ እንተዀይኑ ንምውሳን ሰብ መዚ ፈረንሳ መርመራ ዓጽሚ ኸካይዱ ተፈቒዱሎም። እቲ ውጽኢት መርመራ ዓጽሚ ኣብ ምርግጋጽ ዕድመ ስደተኛታት ቈልዑ ዘፍቅድ ሕጊ ብባይቶ ቕዋም ፈረንሳ 21 መጋቢት 2019 እዩ ጸዲቑ።

እቲ ናይ ጸጋማይ ኢድ ራጂ ብምውሳድ ዝካየድ መርመራ ቈልዑ ትሕቲ ግቡእ ዕቤት ኣካላት እንተልይዎም ንምርግጋጽ ኣብ 1930ታት ዝማዕበለ ሜላ እዩ። እቲ ኣገባብ ኣብ ጉንቦ ኢድ ቈልዑ ዝርከብ ኣዕጽምቲ ኸምቲ ኣብቲ ኣብ ካልኦት መሳቱኦም ዝዀኑ ብግቡእ ዝጐበዙ ቘልዑ ዝርከብ እንተዀይኑ ንምርግጋጽ ማዕበለ ሜላ እዩ።

ኣብ ካልኦት ዝሕታለ ዕቤት ዓጽሚ ዘይረኣዮም ህጻናት ትኽክልነቱ ስለዝጐድል ነቲ ሜላ ምጥቃም ኣዘራራቢ እዩ። ኣብ ጥዑይ ዕቤት ዓጽሚ ዘለዎም ህጻናት ትኽልነት ናይቲ መረመራ ዝወሓደ ኸምዝኸውን እዩ ዝግለጽ። ውጽኢታት እቲ መርመራ ዝርከቦ ጌጋ ካብ ናይ ዓመትን መንፈቕን ክሳዕ ናይ ሰለስተ ዓመት ፍልልይ ክበጽሕ ስለዝኽእል፡ ዕድሚኡ 15 ዓመት ከምዝዀነ ዝገልጽ ቈልዓ ካብ ወዲ 12 ክሳብ ወዲ 18 ኸምዝዀነ ዘርኢ ውጽኢት ክርከቦ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ተመራመርቲ ማሕበራውን ናይ ኣመጋግባን ኣተዓባብያ ንግቡእ ምዕባለ ኣዕጽምቲ ኽጸልዎ ኸምዝኽእል ይገልጹ እዮም።

እቲ ኣብ ባይቶ ቕዋም ፈረንሳ ዝቐረበ ጉዳይ ናይ ሓደ ኣዳማ ኤስ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ጊኒኣዊ ስደተኛ ኣመልኪቱ ዝተላዕለ ዀይኑ፡ ኣብ 2016 ፈረንሳ ኽኣቱ ኸሎ ወዲ 15 ዓመት ምዃኑ ገሊጹ ዝነበረ እዩ። መርመራ ዓጽሚ ኽካየደሉ ፍቓዱ ግድን የድሊ ስለዝነበረ ካብቲ መርመራ ናጻ ተባሂሉ። ስዒቡ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት ከምዝዕቈብ ተጌሩ።

እንተዀነ፡ ድሕሪ ዓመት ሓደ ጉዳያት ትሕቲ ዕድመ ዝርኢ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ፈረንሳ ዝርከብ ቤትፍርዲ እቲ ስደተኛ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ኸምዝዀነ ብምጥቃስ ካብ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት ክእለ ኣዚዙ። ኣዳማ ድሕሪ እቲ ውሳኔ ናብቲ ኣብ ልዮን ዝርከብ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ጉዳዩ ምስኣቕረበ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ዕድመ እቲ ስደተኛ ኣብ መንጎ 20 30 ዓመት ከምዝዀነ ገሚቱ።

ኣብ ጉዕዞ ስደት ክጠፍእ ዝኽእል ሕጋዊ ሰነዳት ኣብ ዘይርከበሉ ዕድመ ሰባት ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ውሑዳት ኣማራጺታት እዮም ዘለዉ። ውጽኢታት ናይቲ ዕድመ ዓጽሚ ዝረጋገጸሉ ሜላ በይኑ ኸም መረጋገጺ ዕድመ ኽውሰድ ኸምዘይብሉ ግን እቲ ቅዋማዊ ባይቶ ኣተሓሳሲቡ እዩ። እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ ቕዋማዊ ስልጣን ዘለዎ ቤትፍርዲ፡ እቲ ዝምርመር ዘሎ ሰብ ሓቀኛ ሓበሬታ ሂቡ ክኸውን ከምዝኽእል ምግማት ከምዝግባእን ብጽሕና ብመሰረት ክምርመር ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ክረጋገጽ ከምዘይክእልን ገሊጹ።

ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ፈረንሳ ምስበጽሑ ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ዝሕብሩ ስደተኛታት ካብ 6,000 ኣብ 2015 ናብ 17,000 ኣብ 2018 ደይቡ። ካብቶም ከምዚ ዘመልክቱ ስደተኛታት ውሑዳት እዮም ምስ ኩሉ ሕጋዊ ወረቓቕቶም ፈረንሳ ዝኣትዉ።

ገምጋም ስነኣእምሮ ነቲ በቲ ስደተኛ ዝግለጽ ዕድመ ኣብ ጥርጣረ ምስዘውድቖ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሜላ እኳ እንተዀነ፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግና እቲ ፍርዲ ንብዙሓት ድሕነት ዘድልዮም ህጻናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ይብሉ።

TMP – 12/04/2019

ስእሊ፦ ጀራርድ ቦቲኖ / ሻተርስቶክ። መሰነይታ ዘይብሎም ስደተኛታት ቈልዑ ንምድጋፍ ዝካየድ ሰልፊ። ማርሰ፡ ፈረንሳ፡ መስከረም 2018