محکمه فرانسه تعیین سن مهاجران کودک با استفاده از شیوه آزمایش استخوان را تأیید کرد

مقام‌ها در فرانسه، اکنون دست باز دارند تا با استفاده از تعیین سن با شیوه آزمایش استخوان، تصمیم بگیرند که، آیا یک پناهجو مورد پشتیبانی خدمات مختص به کودکان قرار بگیرد و یا نه.

این شیوه از سوی شورای قانون اساسی فرانسه به تاریخ 21 مارچ 2019 تأیید شد.

شیوه استفاده از اشعه “اکس” در سال 1930 و به منظور تشخیص این که، سن یک کودک زیر حد نارملی که، استخوانش نشان می دهد است انکشاف داده شد.

با این شیوه، نمونه اشعه “اکس” از بند دست افراد گرفته می شود و با گروه‌های سنی مشابه مقایسه می شود.

استفاده از اشعه ایکس در چنین مواردی بحث بر انگیز به نظر می رسد، زیرا به نظر می رسد که دقت آن در کودکان با سن بیشتر کمتر باشد. آزمایش های استخوان در کودکان بزرگتر ضریب خطای 18 ماه تا 3 سال را دارد و آن به این معنا که، که یک کودک  ادعا دارد 15 ساله است، می تواند بین 12 تا 18 ساله باشد. علاوه بر این، بسیاری از دانشمندان معتقداند که، عوامل اجتماعی و تغذیه می توانند بر بلوغ اسکلیت کودکان تاثیر گذار باشد.

پرونده‌یی که به شورا  آورده شد یک پناهجوی شهروند “گینه” است که آدام نام دارد و در سال 2016 به فرانسه رسید. او ادعا می کرد که، 15 ساله است. قبل از شورای شورای امنیت برگزار شد شامل یک مهاجر گینه است که به عنوان آداما S. شناسایی شده است که در سال 2016 در فرانسه به سر می برد و ادعا می کند که او 15 سال دارد. او از آزمایش سن سنی رد شد و با آن هم با درخواست پی هم معاف شد و در نهایت به خدمات کودکان دسترسی پیدا کرد..

با این حال، یک سال بعد یک دادگاه نوجوانان در جنوب غربی فرانسه حکم داد که او یک فرد بزرگسال است و او را از خدمات اجتماعی کودکان محروم کرد. آداما به دادگاه تجدید نظر”لیون”درخواست داد، که این دادگاه نیز، به نوبه خود سن او را، 20 تا 30 سال محاسبه کرد.

در نبود اسناد حقوقی که می تواند در جریان سفر مهاجران از بین رفته و یا گم شده باشد، آزمایش‌های استخوان برای ارزیابی دقیق سن افراد تنها چند راه معدود باقی می ماند. شورای قانون اساسی گفته است: نتایج آزمایش استخوان، نباید به عنوان عامل اصلی تعیین سن یک کودک، مورد استفاده قرار گیرد. بالاترین مقام قانون اساسی در فرانسه افزود که “فرد مورد آزمایش به نفع هر گونه شک و تردید است” و “بلوغ یک فرد نمی تواند دلیلی برای انکار او از ارایه معاینه استخوان شود.”

تعداد مهاجرانی که خود را بدون سرپناه عنوان می کنند، در فرانسه از 6000 در سال 2015 به حدود 17،000 نفر در سال 2018 افزایش یافته اند و تعداد کمی از این مهاجران با تمام اسناد قانونی خود به فرانسه می رسند.

گرچه این طراح برای شناسایی سن مهاجران در نبود مدارک و زمانی که ارزیابی های روانشناختی این ادعا را مورد تردید قرار می دهد صورت می گیرد، اما فعالان حقوق بشر می گویند که اجرای این طرح، بسیاری از کودکان را که برای حفاظت از خود سزاوار حفاظت هستند،  از این حق محروم می سازد.

TMP – 12/04/2019

عکس: تظاهرات برای حمایت از مهاجران کودک بدون همراه در مارسی، فرانسه. سپتمبر 2018