براساس تحقیقات جدید، یک نفر از هر دو نفر شهروند آلمانی مخالف افزایش مهاجرت هستند

براساس مطالعه جدید بنیاد Bertelsmann، نیمی از جمعیت آلمان معتقدند که این کشور نمی تواند پناهندگان بیشتری را پذیرش کند زیرا به مرز خود رسیده است. پیش از بحران مهاجرین سال 2015 ، 40٪ آلمانی ها مخالف افزایش مهاجرت بودند.

این مطالعه با عنوان “فرهنگ خوشآمدگویی: بین بدبینی و عمل گرایی” در تاریخ 29 آگوست 2019 منتشر شد. این مطالعه احساسات بیش از 2،000 آلمانی را نسبت به مهاجران و پناهندگان بررسی کرد و نتیجه آن برگرفته از نتایج بیش از هفت سال انجام شده است.

شایع ترین نگرانی (71٪) در بین آلمانی ها این بود که مهاجران فشار بیشتری بر سیستم های تأمین اجتماعی می گذارند. دو سوم از مصاحبه شوندگان گفتند که خطرات درگیری نیز بین مهاجران و آلمانی ها وجود دارد.

جوانان درک مثبت تری از مهاجرت داشتند و معتقد بودند که تأثیر کمتری بر رفاه و مسکن نسبت به جمعیت مسن خواهد داشت. این مطالعه گفت: “این امر همچنین به این دلیل است كه نسبت افراد با سابقه مهاجرت در بین افراد 15 تا 30 ساله حدود 30٪ است ، در حالی كه در بین افراد مسن حدود 20٪ است.” تماس با مهاجران بخشی بیشتر از زندگی روزمره برای افراد جوان است.

به نظر می رسید که آموزش نیز در شکل گیری نگرش آلمانی به مهاجران نقش داشته است. مردم با سطح تحصیلات پایین اغلب در حرفه هایی با درآمد پایین کار می کنند. این به سرعت نگرانی هایی را ایجاد می کند مبنی بر افزایش مهاجرت ، معاشات را کاهش می دهد ، “گفت: Orkan Kösemen ، یکی از نویسندگان.

براساس گزارش یوروستات ، نسبت بیگانگان در آلمان در 10 سال گذشته 62 درصد افزایش یافته است. از زمان بحران مهاجرین در سال 2015 ، آلمان از مهاجران بیشتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا استقبال کرده است و تقریباً 1.9 میلیون نفر خارجی در سال های 2015-16 دارند.

آلمان با پیری جمعیت روبرو است و شرکت ها از استعداد جوانان کم برخوردار هستند. در پاسخ ، این کشور قانونی جدید در مورد مهاجرت کارگران ماهر تصویب کرد که از آغاز سال 2020 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

TMP – 27/09/2019

Photo credit: kaprik / Shutterstock.com

Photo caption: برلین ، آلمان – 1 دسامبر 2018: تظاهرات ضد مهاجرت ، دروازه براندنبورگ ، برلین ، آلمان