گذرگاه تازه افغانستان به اروپا در پی احیأ اقتصاد و کاهش مهاجرت است

افغانستان راه ترانزیتی به اروپا به نام راه لاجورد را که هدف آن احیأ اقتصاد و ایجاد فرصت های شغلی است، به گونه رسمی افتتاح نمود.

رییس جمهور اشرف غنی، راه لاجورد را به تاریخ سیزدهم دسمبر 2018 میلادی، طی یک مراسم خاص در ولایت هرات افتتاح نمود.

عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در مصاحبه با پروژه مهاجرت گفت که، این پروژه سبب ایجاد فرصت های شغلی و کاهش مهاجرت های غیرقانونی خواهد شد.

آقای احمدزی گفت: ” در گذشته، تاجران از کشورهای همسایه میامدند و تولیدات افغانستان را ارزان خریده و بعداً با مارک کشورهای خودشان به بازارهای پُر رونق صادر می کردند. اکنون، بخش بزرگی از مفاد صادرات این تولیدات به جیب کارگران افغان میاید و سبب ایجاد فرصت شغلی و قطع مهاجرت می شود.”

در سال های گذشته، هزاران افغان برای جستجوی فرصت های بیشتر اقتصادی، کشور خود را ترک کردند؛ اما حالا در حال عودت هستند. بربنیاد آمار سازمان بین المللی مهاجرت:  بیش از 800 هزار افغان در سال 2018 به دلیل نبود فرصت های اقتصادی در خارج، از ایران و پاکستان برگشته اند.

احمد غنی خسروی استاد دانشگاه هرات گفته است که، این دهلیز که افغانستان را از طریق ترکمنستان، آزبایجان و گرجستان به اروپا وصل می کند، پتانسیل بهبود اقتصادی را دارد. او گفت: ” این مسیر کوتاه برای اقتصاد افغانستان و دیگر کشورهای که در امتداد قرار دارند، بسیار اقتصادی ثابت شده است.”

به گفته آقای خسروی، این نخستین بار است افغانستان که محاط به خشکه است به بازارهای اروپایی دسترسی پیدا می کند. او گفت: ” در گذشته ما به ندرت میوه تازه افغانستان را به دلیل نبود مسیر ترانزیتی، به اروپا صادر می کردیم.”

در گذشته، محصولات زراعتی و قالین افغانستان با مارک تجارتی کشورهای همسایه پاکستان و ایران، به کشورهای غربی صادر می شدند. این مورد، تأثیر منفی بر کارگران افغان می گذاشت چرا که تمام مفاد را کشورهای همسایه می بلعیدند.

رییس جمهور غنی گفت: ” به امید خدا، انگور بی نظیر هرات به اروپا خواهد رسید. مرمر هرات که در جهان نظیر ندارد، به ایتالیا و دیگر بخش های جهان خواهد رسید. و زعفران هرات که سه بار عنوان بهترین زعفران دنیا را از خود کرده است، به همه جا به حیث زعفران افغانستان صادر خواهد شد.”

ریسی جمهور غنی تصریح کرد که دهلیز لاجورد نخستین قدم برای توانا ساختن افغانستان به عبور از کشور وارد کنند به کشور صادر کننده است.

غنی در مراسم افزود: ” یکی از موانع بزرگ ما برای مبدل شدن به کشور صادر کننده و وصل کننده، برطرف گردید. هدف مردم، دولت و اقتصادی افغانستان، وصل بودن است.”

TMP – 16/02/2019