بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه در کابل افتتاح شد

رییس جمهور غنی به تاریخ 28 مارچ 2019 بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه را در کابل افتتاح کرد. کارخانه ذوب آهن و پروسس جلغوزه میهن با حضورداشت لیو جینگسانگ در پارک صنعتی کابل افتتاح شد.

گزارش شده است که نزدیک به 50 میلیون دالر در کارخانه ذوب آهن و پروسس جلغوزه سرمایه گذاری شده است. رییس جمهور غنی گفت:” من از سرمایه گذاران برای اعتماد کردن در زمانی که دیگران فکر می کنند اوضاع پیچیده است، خرسند استم. سرمایه گذاری اعتماد جهان را جلب کرده و سبب اشغالزایی می شود.”

رییس جمهور غنی همچنان تعهد سپرد که افغانستان را از یک بازار مصرفی به ملت صادر کننده صنعتی مبدل می سازد. او گفت که افغانستان ظرفیت صادرات به ارزش 4 میلیارد دالر محصولات زراعتی را دارد. او افزود: ” هدف ما مبدل ساختن افغانستان از وارد کننده محصولات صنعتی به صادر کننده است. صنعتی سازی افغانستان همانطوری که آرزوی ماست، عمل ما نیز است.”

او گفت: ” کچالوی بامیان بازار خوبی در آزبایجان دارد. من نمی خواهم که کچالو را به پاکستان بفرستم تا آنان دوباره به ما بفرستند.”

سفیر چین نیز در این مراسم گفت که، کشورش در تلاش واردات محصولات بیشتری از افغانستان است. او افزود که کشورش افغانستان را در بخش های صنعت و پروسس مواد غذایی و همچنان محصولات دیگر کمک می کند.

لیو جینسانگ گفت: ” در آینده، چین محصولات بیشتر ساخت افغان را وارد خواهد کرد. ما همچنان همکاری بیشتری برای صلح، مصالحه و بازسازی اقتصادی افغانستان خواهیم داشت.”

بربنیاد آمار دولت افغانستان، سال گذشته، 1350 تُن جلغوزه به چین صادر شده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت: ” با توجه به اهمیت اقتصادی جلغوزه، آقای رییس جمهور، امسال ما بیش از 8.2 میلیون نهال جلغوزه می کاریم.”

TMP – 10/04/2019

Photo: طلوع نیوز. مراسم افتتاحیه کارخانه میهن از سوی رییس جمهور غنی در کابل