هنگری کارزار افزایش میزان تولد و قطع مهاجرت را آغاز کرده است

در حالی که، بیشتر کشورهای اروپایی برای برآورده کردن بازار کار که به سبب کاهش نرخ تولدات رونما شده، به مهاجران با مهارت رو آورده اند؛ اما هنگری مسیر جداگانه یی پیش رو گرفته است.

ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری به تاریخ یازدهم فبروری گفت، مادرانی که چهار یا بیش از چهار فرزند دارند اکنون از بسته کمک مالی مشمول معافیت از مالیه درآمد برخوردار می شوند. بسته کمک مالی هفت ماده یی در جریان سخنرانی “اوضاع ملت” به هدف افزایش نفوس هنگری بدون قبول کردن مهاجران، پیشکش گردید.

او گفت: ” ما فقط ارقام نمی خواهیم بلکه کودکان هنگری می خواهیم.” اکنون، تنها ده میلیون نفر در هنگری زنده‌گی می کنند و میزان تولدات نیز کم است. پیش بینی ها نشان میدهند که، نفوس هنگری تا سال 2050 تا 15 درصد دیگر کاهش میابد.

در حالی که، انتخابات پارلمانی اروپا نزدیک است، نخست وزیر اوربان تلاش می کند تا آرا بیشتر به دست آورده و ایتلاف ضد مهاجرتی بسازد. به گزارش بزنیس انسایدر: او گفته است که، مهاجرت غیرقانونی سبب ایجاد “نفوس مختلط” می شود و مسلمانان سرانجام حاکم شده و مسیحیان اقلیت می شوند.

او از اروپایی ها خواست که به احزاب طرفدار مهاجران که در پی “انترناسیونالیزم تازه” هستند رأی ندهند، بلکه به احزاب ضد مهاجرتی برای دفاع از سنت اروپایی و مسیحیت، رأی بدهند.

پیش از این، نخست وزیر اروبان مهاجرانی را که اروپا آمده بودند، “مهاجمان مسلمان” خوانده بود و خواستار ایجاد ایتلاف ضد مهاجرتی در داخل نهادهای اروپایی شده بود. او گفت: ” مهاجرت، جرایم زیاد به ویژه جرام بر ضد زمان به وجود میاورد و ویروس تروریزم را فرا می خواند.”

در اوج بحران مهاجرت در سال 2015، 390 هزار مهاجر عمدتاً از خاورمیانه و افغانستان، تلاش کردند تا برای رسیدن به کشورهای ثروتمند اروپایی در شمال و غرب، از طریق کرواسیا و صربستان وارد هنگری شوند. برای ریشه کن کردن ورود مهاجران، بوداپست 500 کیلومتر مرز خود را دیوار گرفت که سه حصه مرزهای این کشور می شود. هنگری ادعا می کند که این کار سبب کاهش 99.7 درصد ورود مهاجران شده است.

TMP – 16/02/2019