700 مهاجر دیگر از کمپ های پر ازدحام جزیره به مناطق اصلی یونان نقل مکان داده شدند.

700 پناهنده و مهاجر دیگر در 7 اکتبر از جزایر یونان به مناطق اصلی یونان منتقل شدند. این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر مقامات یونان برای کم کردن نفوس کمپ های پر ازدحام و خطرناک در جزایر اژه انجام شده است.

این گروه بیشتر از خانواده های افغان که همراه اطفال خویش بودند تشکیل شده بود که در جزایر لسوس، کاس، کیوس، ساموس و لروس در شرایط سخت زندگی می کردند.

برخی از مهاجران نقل مکان شده از این اقدام امیدوار هستند. یک زن 24 ساله افغان گفت: “من 10 ماه گذشته در موریا [در لسووس] بودم. اوضاع برای من و خانواده خیلی سخت بود. این یک روز جدید برای ما است و اکنون می توانیم آینده را با ابعادی متفاوت ببینیم. “

در واقع، شرایط زندگی در کمپ های جزیره وخیم شده بود. به ویژه در کمپ موریا، که میزبان بیش از 13،000 مهاجر بود در حالی که تنها ظرفیت 3000 نفر را دارد.

گروه های امدادی همچنان خواستار تخلیه فوری همه افراد آسیب پذیر هستند. دیمیترا کالوگروپلو ، مدیر کمیته بین المللی نجات در یونان گفت: “ما دائماً در حالت آماده باش برای یک فاجعه جدید هستیم.”

پس از ترک کمپ های جزیره، مهاجران به پیرئوس ، بزرگترین بندر یونان منتقل شدند. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) سپس آنها را به تسهیلات اسکان جدید جایی که در حال حاضر اقامت دارند منتقل کرد.

جیانلوکا روکو ، رئیس IOM یونان گفت: “IOM عملیات صحیح و مؤثر در کلیه تسهیلات اسکان در سرزمین اصلی یونان و ارائه خدمات جامع به گروه های آسیب پذیر را تضمین می کند.”

در آگوست سال 2019 ، حدود 7000 مهاجر غیر قانونی به سواحل یونان رسیدند، که این تعداد بیشترین تعداد از زمان توافق در سال 2016 بین اتحادیه اروپا و ترکیه برای کاهش جریان مهاجرت به اروپا است.

دولت یونان و همچنین با نقل مکان مهاجران به مناطق اصلی، قصد دارد با بازگشت 10 هزار مهاجر غیرقانونی به ترکیه تا پایان سال 2020 با حجم زیاد ورود ها مقابله کند.

TMP 22/10/2019

تصویر از اچیلیاس چیراس/ شاتر ستاک

عنوان تصویر تسالونیکی ، مقدونیه مرکزی / یونان – 2.2019 سپتامبر: مهاجران و پناهندگان به بندر تسالونیکی از جزیره لسوس وارد می شوند.