خبرهای دروغ سبب درگیری میان مهاجران و پولیس در مرز میان یونان و مقدونیه شد

پولیس یونان در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت حدود 2000 مهاجری که می خواستند به تاریخ ششم اپریل 2019 وارد مقدونیه شوند، از گاز اشک آور و نارنجک های بی حس کننده استفاده کرد.

مهاجران با برپا کردن یک کمپ موقت در نزدیکی مرز مقدونیه به تاریخ چهارم اپریل، تلاش کردند تا از میان پولیس ضد شورش عبور کنند. بعضی از آنان سنگ و بوتل پرتاب کرده و آتش های کوچک افروختند.

یاسر 36 ساله از سوریه به رویترز گفت: ” ما نمی خواهیم با پولیس یونان بجنگیم. ما می خواهیم به اروپا برویم و در یونان باقی نمانیم.”

پس از ساعت ها درگیری، بعضی از مهاجران توافق کردند که بر بس هایی که از سوی وزارت مهاجرت فرستاده شده بودند، سوار شده و به مراکز اقامت خود بروند؛ اما بعضی دیگر اجتناب کردند.

فاطمه، همسر یاسر  در حالی که کودک شش ماهه خود را به گهواره بسته بود، به رویترز گفت: ” ما تا زمان باز شدن مرز اینجا می مانیم، ما گزینه دیگری نداریم.”

این مهاجران در نتیجه پخش شایعات در شبکه های اجتماعی، در نزدیکی مرز مقدونیه تجمع کردند. خبرهای دروغ حاکی از آن بود که مرز باز شده و سازمان های خیریه در آن طرف مرز منتظر مهاجران استند تا آنان را به شمال ببرند.

جنا فری، مسؤول کشوری کمیته جهانی نجات در یونان می گوید که مهاجران توسط قاچاقبران که به مهاجران خبرهای دروغ در باره باز شدن مرز اروپا می رسانند، کشانیده شده اند.”

دیمیترس ویتزاس وزیر مهاجرت یونان می گوید: ” مردم توسط خبرهای دروغ ترغیب شده اند و به خاطر آرزوی شان، فریب خوردند.”

پس از بسته شدن مرزهای مسیر بالکان در سال 2016، ده ها هزار مهاجر در یونان گیر مانده اند. بسیاری از آنها در شرایط بد در کمپ های موقت و یا بر روی جاده ها زندگی می کنند. بربنیاد آژانس خیریه داکتران بدون مرز، امراض روانی مانند افسردگی و اظطراب در میان مهاجران در یونان عام است.

TMP – 21/04/2019

اپریل13، 2016. پناه جویان سوری تلاش می کنند حصار مرزی مقدوینه را بشکنند در حالی که مهاجران با پولیس مقدوینه در مرز با یونان نزدیک روستای آیدومنی درگیری استند.