مهاجران افغان پس از سفر طولانی به ترکیه، با چالش رو به رو استند

به گزارش خبرگزاری  balcanicaucaso  آمار رسمی دولت ترکیه نشان می دهد که، افغان ها بیشترین مهاجران غیرقانونی را در ترکیه تشکیل می دهند. بیشتر این افغان ها مشمول مهاجران اقتصادی و پناه جویان تلاش می کنند تا هدف داشتن آینده بهتر اقتصادی و یافتن پناه گاه، از طریق ترکیه خود را به اروپا برسانند.

با این حال، پس از توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا که سه سال پیش امضا شد، هزاران مهاجر در ترکیه گیر مانده اند. بربنیاد این توافقنامه، اتحادیه اروپا می تواند که تمام مهاجران غیرقانونی را که از طریق آن کشور وارد اروپا می شوند دوباره برگشت بدهد. ترکیه هم امنیت مرزی خود را تقویت می کند و از سوی اتحادیه اروچا برای تنظیم جریان مهاجران و پناه جویان حمایت می شود.

سازمان های خیریه می گویند که، افزایش نا امنی در افغانستان و مشکل اقتصادی در ایران سبب آن شده است که بیشتر مهاجران به ترکیه و اروپا بروند.

ذکیه حکمت مؤسس مجتمع کمک و همبستگی با مهاجران افغان در ترکیه می گوید: ” جنگ در افغانستان از 40 سال گذشته به این سو ادامه دارد. در نتیجه اوضاع بی ثبات و خطرناک، نرخ بیکاری بالا است. اوضاع هر روز بدتر می شود. بیشتر افغان ها از طریق ایران وارد ترکیه می شوند.”

این مهاجران حالا برای پیشبرد زندگی خود در ترکیه با چالش مواجه استند. ذبیح الله 18 ساله پس از ترک ولایت فاریاب، در سال 2018 از طریق پاکستان و ایران وارد ترکیه شد. حالا او تلاش می کند تا در یک محل ساختمانی وظیفه پیدا کند که فقط 12 دالر امریکایی در بدل 12 ساعت کاری به او پرداخت می کند. او می گوید: ” هر روز نمی توانم وظیفه پیدا کنم. حمایت مالی از خانواده آرزوی من است اما حالا ناممکن می باشد.”

بهره کشی نیز در توافق های کار، عادی است. بسیاری ها به balcanicaucaso گفته اند که در اخیر روز دستمزدشان پرداخت نمی گردد. نصیب که یک مهاجر دیگر از افغانستان است گفت: ” ما در شرایط سختی کار می کنیم. و  بعضی اوقات نمی توانیم پول خود را به دست بیاوریم.”

اگر این مهاجران از سوی مقام های ترکیه بازداشت شوند و برای پناهندگی مساعد نباشند، دوباره به افغانستان برگشت داده می شوند. در سال 2018، انقره و کابل توافقنامه یی را برای تسهیل برگشت اجباری مهاجران غیرقانونی از ترکیه امضا کردند. بربنیاد آمار ریاست عمومی مدیریت مهاجرت، 31 هزار  مهاجر افغان در نخستین سال توافقنامه به گونه اجباری برگشت داده شدند. این آمار نیمی از تمام کسانی است که در سال 2018 از ترکیه اخراج شدند.

ذبیح الله، دیگر مهاجر افغان می گوید: ” پولیس بعضی از دوستان من را هفته پیش بازداشت کرد. آنها رفتند اما من نمیخواهم که به افغانستان برگردم. ما در معرض برگشت اجباری به خطر قرار داریم.” گرچه ترکیه ادعا می کند که برگشت داوطلبانه است اما گروه های حقوق بشری مانند عفو بین الملل گفته اند که خشونت و اجبار در برگشت دسته جمعی به کار گرفته شده است.

TMP – 09/04/2019

زنان و مردانی که هویت شان مشخص نیست به حیث کارگران موسومی زراعت، کچالو را خرمن کرده اند.