گارد ساحلی ترکیه ده ها مهاجر را از کشتی در حال غرق در دریای اژه نجات داد

به گزارش خبرگزاری انادولوی ترکیه، گارد ساحلی آن کشور به تاریخ بیست و سوم مارچ 2019، 55 مهاجر غیرقانونی را از یک قایق رابری در حال غرق شدن، در دریای اژه نجات داد.

بربنیاد خبرنامه گارد ساحلی ترکیه، این قایق که در مسیر یونان قرار داشت به دلیل خرابی انجن، در دریا سرگردان شد. این مهاجران عمدتاً از سوریه، عربستان سعودی و فلسطین بودند.

در این خبرنامه آمده است که، مهاجران از ولایت آیدین حرکت کرده و می خواستند که به نزدیکترین جزیره یونان بروند. مقام های ترکیه این مهاجران را غرض اجراآت بعدی به دفتر مدیریت مهاجرت در آیدین فرستادند.

یک روز قبل از آن، مقام های ترکیه 623 مهاجر غیرقانونی را از ولایت شمال شرقی ادرینه و ون بازداشت کردند. منابعی به خبرگزاری انادولو به شرط ذکر نشدن نام شان گفته اند که، به این ترتیب، شمار مهاجران غیرقانونی بازداشت شده از هژدهم تا بیست و دوم مارچ به بیش از 1600 تن می رسد.

نیروهای پولیس 583 مهاجر را در ولایت شمال شرقی ادرینه بازداشت کردند. این ولایت با یونان و بلغاریا که بیشتر مهاجران غیرقانونی از انجا ترکیه را ترک می کنند، مرز مشترک دارد. یک قاچاقبر انسان و 40 مهاجر غیرقانونی نیز در ولایت شرقی ون بازداشت شدند. از میان این مهاجران، 27 تن آنان افغان، 11 تن پاکستانی و دو تن دیگر عراقی استند. تمام این مهاجران به ریاست های ولایتی مهاجرت فرستاده شدند.

با توجه به کنترول شدید مرز توسط مقام های ترکیه، این کشور همچنان مسیر محبوب برای مهاجران در خاورمیانه و آسیا است که می خواهند زندگی بهتری در اروپا داشته باشند.

پس از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا در سال 2016، ترکیه تدابیر خود برای ممانعت و جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به کشورهای اروپایی را افزایش داده است. بربنیاد وزارت داخله ترکیه، نیروهای پولیس تنها در سال 2018، بیش از 268000 مهاجر غیرقانونی را در سراسر آن کشور بازداشت کردند.

TMP – 28/03/2019

Photo: LizCoughlan/Shutterstock. A Turkish coastguard vessel on the Bosporus.

یک کشتی گارد ساحلی ترکیه در بُسفُر