در یک آتش سوزی درانقره 5 پناهجوی افغان کشته شدند

از اثر آتش سوزی در یک ساختمان سه طبقه در شهر انقره به تاریخ 29 مارچ سال روان میلادی، 5 پناهجوی افغان کشته و 11 تن دیگر شان زخم برداشتند.

رجب طیب اردغان، رییس جمهور ترکیه گفته که، این ساختمان متروکه بود پناهجویان برای گذارنیدن شب و روز شان از آن به حیث سرپناه استفاده می کردند. وسیپ شاهین، والی انقره گفته که، بررسی‌ها برای دریافت چگونگی وقوع این آتش سوزی آغاز شده است.

تصاویر محل رویداد حاکی از حریق کامل ساختمان و شکسته شدن پنجره‌ها است. آتش نشان‌ها، افسران پولیس و تیم‌های نجات به محل رویداد رفته اند و عملیات نجات و تخمین خسارات را، انجام  می دهند.

مقام‌ها گفته اند که، آنان برای تشخیص هویت کشته شده‌ها می پردازند و همچنان نگرانی کرده که، احتمال افزایش در شمار کشته شده‌های این رویداد می رود.

این به آن مفهوم است که، ساختمان‌های غیر قابل سکونت به مرور زمان از بین برده می شوند و در عوض آن‌ها ساختمان‌های جدید با اهداف تجاری و یا هم رهایشی ساخته می شود. این چنین ساختمان ها اغلبن پیش از تخریب از سوی افراد بی سرپناه اشغال می شود.

بوراک برحان، یکی از باشنده‌گان محل به خبرگزاری رویترز گفته است که، ساختمان از سوی پناهجویان افغان به حیث سرپناه و همچنان ذخیره‌گاهی برای کاغذهای بازیافتی استفاده می شد.

او در ادامه افزود:”آنان پناهجویان و افراد فقیر استند که، در کشور ماه پناه گرفته اند و آن هم به دلیل نبرد در افغانستان. این مردم مجبور به یک شیوه‌یی زنده‌گی شان را، سپری کنند، از این رو است که، در کشور ما به جستجوی سرپناه استند. آیا کسی از باطله دانی ها کاغذ جمع می کند در صورتی که، فقیر نباشد؟

صدها هزار پناهجوی غیر قانونی آسیب پذیر از افغانستان در حال حاضر در ترکیه به سر می برند. شمار زیادی از آنان در جستجوی وظیفهاستند و یا هم در انتظار یافتن شانسی برای رفتن به اروپا. این پناهجویان آسیب پذیر، اغلب در شرایطی با کمترین فرصت‌های زنده‌گی عادی به سر می برند.

TMP – 9/04/2019

Photo: Anadolu News Agency.

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید