یک شهر کوچک روستایی در فرانسه که پناه جویان را مدغم می سازد

فریته، یک شهر کوچک فقط 800 نفر در شرق فرانسه، درهای خود را برای پناهجویان باز کرده است که 10 درصد جمعیت آن را نشان می دهد.

شهر تپه تپه، نزدیک مرز با سوئیس، از سال 2016 در حدود 80 پناهجو، نیمی از کودکان را از سال 2016 گرفته است. این تازه واردان از مکان هایی مانند افغانستان، سودان، اریتره، چچن و نیجریه امیدوارند که به عنوان پناهندگان یا دست کم “حمایت فرعی” دریافت می کنند. حفاظت زیرمجموعه ای است که به پناهجویان داده می شود که به عنوان پناهنده شناخته نمی شوند اما به رسمیت شناخته شده اند که نیاز به حفاظت دارند.

شهردار فرانسیس کوهنت گفت: “جمعیت، که در ابتدا به این ایده بسیار مقاوم بود، شاهد آن بوده است که همه چیز به خوبی پیش رفته است، این ها افرادی محرمانه هستند که خودشان را حفظ می کنند و تهاجمی نیستند.” او گفت که اعتراض کنندگان در ابتدا شعارهای خود را به اجرا گذاشتند مانند “هیچ مهاجر در Ferrette” و یا “این خانه ما”، در اعتراض به گرفتن پناهج

اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین جریان مهاجران را دید و بیش از یک میلیون نفر در سال 2015 به دنیا آمد. از آن به بعد، نیاز به پیدا کردن مکان های جدید برای میزبانی پناهجویان وجود دارد، در حالی که آنها منتظر شنیدن نتایج درخواست های خود هستند.

شهردار Cohendetsaid اولین کسانی بودند که وارد شدند “دو سودان با پوست سیاه پوست، پوشیدن صندل در برف”. در حالی که بعضی از اعتراض ها، دیگران از پناهجویان با درس های فرانسوی، کلاس های آشپزی و بالابردن به بیمارستان حمایت می کردند. داوطلبان “همسایگان در اطراف” جهانی “، به دنبال کمک به همسایگان جدید خود در جامعه خود بودند.

الیزابت شولتس، رئیس محله های همسایه در سراسر جهان، گفت: “ما آنها را در زندگی محلی، در زندگی روزمره مردم – در جشن های روز باستیل، در جشن های سال نو می گیریم. هر بار که ما می توانیم آنها را با مردم محلی هماهنگ کنیم، ما این کار را انجام می دهیم.” .

گفت: “آنها به من گفتند که الزث منطقه ای بود که نژادپرستی بود اما من آن را احساس نکردم.”

شهردار Cohendetsaid می گوید که، مشکل اصلی با Ferretteis عدم موجودیت حمل و نقل عمومی و نیاز به سفر به مولوز، یک شهر 30 کیلومتر دور، برای پیدا کردن نوع مواد غذایی که پناهندگان استفاده می شود.

پناهجویان میزبان در یک سلسله ارتش سالاری هستند که به یک مرکز پذیرش تبدیل شده اند. هنگامی که آنها در مورد نتایج درخواست پناهندگی خود می شنوند، تازه واردان باید مرکز پذیرش را ترک کنند. پناهندگان یا افرادی که دارای حمایت فرعی هستند سه ماه قبل از اینکه مرکز را ترک کنند، انتظار می رود که به طور مستقل شغل و محل اقامت خود را پیدا کنند. افرادی که درخواست پناهندگی خود را رد کرده اند اعلام می شود که فرانسه را ترک کنند. در سال 2018، 54 درصد از 141 نفر که به Ferrette آمدند، وضعیت حفاظت پناهجویان یا فرعی در فرانسه را به دست آوردند.

TMP – 24/05/2019

Photo: Oscity/Shutterstock

فریته، روستایی در منطقه الساس فرانسه