ፈረንሳውያን ከንቲባታት ንሓተትቲ ዑቕባ ዝኸውን መዕቈቢ ክውሰኽ ይጠልቡ

ከንቲባታት 13 ከተማታት ፈረንሳ ናብ መንግስቶም ቅሉዕ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ንሓትተቲ ዑቕባ ዝኸውን ተወሳኺ መአንገዲ ክህሉ ጠሊቦም።

እቲ 23 ሚያዝያ 2019 ዝተጻሕፈ ደብዳቤ፡ከም ከንቲባታት ቀንዲ ኸተማታት በቲ ናብ መሬትና ናይ ዝመጹ ብዝሒ ሓተትቲ ዑቕባ ዝፍጠር እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ኣገባብና ጸቕጢ ዝፈጥረሉ ኹነታትን እቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ኹነታትን ፍታሕ ይሓተና ኣሎ፡ይብል።

ዝሓለፈ ወርሒ ኣማሓዳሪ እቲ ኣብ ሰሜን ዝርከብ ዞባ ኢልፍራንስ ዝዀነ ሚሸል ካዶ ኣብ ፓሪስ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ክኽፈት ምዃኑ ኣፍሊጡ ኔሩ። እቲ ማእከል ክሳብ 100 ስደተኛታት ከዕቍብ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ።

እንተዀነ ሓንቲ ኻብ ፈረምቲ ናይቲ ደብዳቤ ዝዀነት ከንቲባ እቲ ከተማ ኣን ሂዳልጎ ነቲ ናይ መዕቈቢ ጸገም ንምፍታሕ ካብኡ ዝዓቢ ስራሕ ትጠልብ ኣላ።

ብሰንኪ እቲ ብዙሓት ስድራቤትን ቈልዑን ዘለውዎምን መሰነይታ ዘይብሎም ቈልዑን ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ እናተቐመጡ ዝነብርዎ ሕሰም ዝስማዕ መረረ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።

እቲ ደብዳቤ፡ብሰንኪ እቲ ዝሰዓብናዮ ፍታሓት ኣማኢት ሰብኡት፡ ኣንስትን ቈልዑን ኣብ ማእከል ከተማታትና ሕሱም ናብራ የሕልፉ ኣለዉ፡ይብል።

እቶም ከንቲባታት ንኹለን ሰልፍታት ፖለቲካ ዘጠቓልል ሃገራዊ ዘተ ተኻይዱ ንዋሕዲ መአንገዲ ሓተትቲ ዑቕባ ዝምልከት ፍታሕ ክርከብ ጸዊዖም።

ኣብ ሰነ 2018 መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ መንግስቲ መአንገዲ ኽህቦም ዝጽበዩ ሓተትቲ ዑቕባ ዝወሃብዎ መጠን ወሲኹሉ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ንሓተትቲ ዑቕባ ዝወሃብ መውዕሎ እዩ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ሓተትቲ ዑቕባ ክሳብ ብመንግስቲ መአንገዲ ዝዳለወሎም ንመአንገዲ ዝኸውን ተወሳኺ 7.40 ኤውሮ ይምልከቶም።

ኣብ ቀረባ ዓመታት ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ዝሓቱ ወሲኹ እዩ። ብመሰረት ናይ ፈረንሳ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ 2017 ልዕሊ 100,000 ሰባት ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ሓቲቶም።

TMP – 14/05/2019

ሰኣላይ፦ ሎይክ ቬናንስ / ኤፍ

ስእሊ፦ ሓደ ስደተኛ ኣብ ሓደ ስደተኛታት ዝቕመጡሉ ቴንዳታት ዝመልአ ጂምናዝዩም። ናንተስ፡ ምዕራብ ፈረንሳ፡ 28 መጋቢት 2019