شهرداران فرانسوی خواستار محل‌های بیشتر زنده‌گی برای پناهجویان استند

شهرداران 13 شهر فرانسه در نامه‌یی سرگشاده از حکومت مرکزی درخواست محل‌های اقامت بیشتر برای پناهجویان کرده اند.

در این نامه که، به تاریخ 23 ماه اپریل 2019 نوشته شده است آمده: ” به حیث شهرداران شهرهای بزرگ، با فشارهای رو به رشدی در رسیده‌گی به مردمانی که، در کشور ما در جستجوی پناهندگی استند رو به رو شده ایم، همزمان با این ما در زمینه توقف به وخامت گراییدن وضعیت انسانی که، هر روز رو به وخامت می گذارد نیز، موفق نشده ایم.. “

میشل كادوت، والی منطقه شمال ایالت دلفا، ماه گذشته اعلام كرد كه یک مرکز جدید مهاجران در پاریس افتتاح خواهد شد. به گفته او این مرکز ظرفیت پناه دادن به 100 پناهنده را خواهد داشت.

با این حال، شهردار شهر، آن هیدالگو، یکی از امضاکنندگان نامه سرگشاده، خواستار اقدامات بیشتر برای رسیدگی به بحران مسکن شده است.

سرخوردگی ناشی از شرایط زندگی نامناسب پناهجویان در فرانسه که بیشتر شان با خانواده‌ها و کودکانی که، بیشتر شان زیر سن قانونی قرار دارند و در اردوگاه‌های موقت زنده‌گی می کنند از چالش‌های بنیادی در این نامه عنوان شده است.

سرخوردگی ناشی از شرایط زندگی نامناسب روبروی پناهجویان در فرانسه با خانواده و کودکان بسیاری، از جمله افراد زیر سن قانونی همراه است که در اردوگاه های موقت زندگی می کنند.

در این نامه آمده است: “صدها تن از مردان، زنان و کودکان به دلیل راه حل‌هایی که به تصویب رسیده است با شرایطی دشوار در قلب شهرهای ما به سر می برند.”

شهرداران خواستار برگزاری یک گفتگوی ملی با تمام احزاب سیاسی برای یافتن راه حلی به منظور رفع چالش کمبود محل اقامت پناهجویان شدند.

در ماه جون سال 2018، دولت فرانسه مبلغی را که برای پناهجویان در حال انتظار برای دریافت مسکن از سوی دولت استند، افزایش داد. این مبلغ علاوه بر کمک هزینه‌یی است که، پناهجویان دریافت می کنند. بر بنیاد قانون جدید، پناهجویان حق دارند تا روزانه 7 اعشاریه 4 یورو برای محل اقامتی امن دریافت کنند.

در سال های پسین در شمار افرادی که، در جستجوی دریافت پناهندگی در فرانسه استند افزایش به میان آمده است.

بر بنیاد اطلاعات دفتر فرانسه برای پشتیبانی از مهاجران و افراد بی وطن، در سال 2017 بیش از 100 هزار تن در فرانسه درخواست پناهنده‌گی داده اند.

TMP – 14/05/2019

Photo credit: LOIC VENANCE / AFP

Photo caption: مردی که تازه از خواب بیدار شده است در میان خیمه‌های مهاجران در یک جمانزیم ورزشی در در ژان بن برنارد در سنت هروبلین، خارج از نانت، غرب فرانسه.