Category: ሱዳን


ሊብያ፡ ስደተኛታት ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሎም

ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናይ ሊብያ ብ 3 ሓምለ ስደተኛታት ኣብ ዝተዳጎኑሉ ማእከል...
ዝያዳ ንምንባብ

መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ ኤውሮጳ ይኸርር

ሕግታት ምጥናፍ ስድራቤት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ይተሩ ብምህላዎም፡ ስድራቤታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውዕል ሓገዝ

ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ሃገራቶም ክምለሱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኲናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ፡ ኣብ ትሪፖሊ ተዳጒኖም ዘለዉ ስደተኛታት ብኽብሪ ዋጋታት መግቢ ይሽገሩ

ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ሊብያ ተዳጒኖም ዝርከቡ ስደተኛታት፡ ኲናት ኣብ ትሪፖሊን...
ዝያዳ ንምንባብ

ዝተዳጐኑ ስደተኛታት ኲናት ናብ ትሪፖሊ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ መዋጽኦ ይስእኑ

ኣብ ትሪፖሊ ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት በቲ ናብታ ኸተማ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዘይስሩዕ ስደት ንምግታእ ዝዕላማኡ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ተኸፊቱ።

ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን (ዩ.ኤን.ዲ.ፒ) ዘይመንግስታዊ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣሰቃቒ ዓጸቦ ኣብ ሓደ ናይ ትሪፖሊ መዳጐኒ ስደተኛታት

ዘሰክፍ ብዝሒ ካብቶም ኣብ ሰብዕ ዝተባህለ መዳጐኒ ኣብ ትሪፖሊ ዝርከቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን

ብ5 መጋቢት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ገዳርፍ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ሰሜን ዳርፉር ጉጅለ ኣስገርቲ ይሕዙ

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን፡ ናብ ሊብያ ስደተኛታት ዘስግሩ ዝነበሩ ጉጅለ ኸምዝሓዙ...
ዝያዳ ንምንባብ