Category: ቱኒዝያ


ሃለዋት ዓሰርተታት ስደተኛታት ኣብ ገማግም ማያት ቱኒዝያ ይጠፍእ

ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ብ 4 ሓምለ ኣብ ማያዊ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ልዕሊ...
ዝያዳ ንምንባብ

እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ቱኒዝያ ጥሒሎም

ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ጃልባ ብምጥሓላ እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ከምዝሞቱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ጉጅለ ኣስገርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክእሰሩ ብኣብያተ ፍርዲ ኢጣልያ ተፈሪዶም

ላዕለዋይ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ኢጣልያ ምስቲ ኣብ ነሓሰ 2015 ዘጋጠመ ህይወት 49...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ መዕቈቢ ስደትኛታት ኣብ ቱኒዝያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብሕሰም ኣተሓሕዛ ክሳብ ምጥፋእ ገዛእ ህይወቶም ይበጽሑ

ብዙሓት ካብቶም ኣብ ናይ ቱኒዝያ መዕቈቢ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ኣንጻር ዘይህጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ መካይን ንቱኒዝያ ወፍያትላ

መንግስቲ ኢጣልያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ 50 ናይ በረኻ...
ዝያዳ ንምንባብ

መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ብጉዳይ ስደት ክወዓዓሉ ይደልዩ

መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጵእዊ ሕብረት ምስ ከም ግብጺ፡ ቱኒዝያ፡ሞሪኮን...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ክልተ ሰሙን ድሕሪ ምጽባዮም ቱኒዝያ ኣብ ሃገራ ኸዕርፉ ኣፍቂዳ

ብ28 ሓምለ ዝተፈነወ ጸብጻባት፡ ኣብ ባሕሪ ንኽልተ ሰሙን ክጽበዩ ዝጸንሑ ሓንቲ...
ዝያዳ ንምንባብ