ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት ጃልባ ዓጊቱ። እቶም ኢራናውያን ምዃኖም ዝገለጹ ሸሞንተ ሰብኡትን ሓደ ቘልዓን ናብ ፈረንሳ ተመሊሶም።

ሓንቲ ናይ ሓለዋ ጃልባ ፈረንሳ እያ ነታ ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ 25 ኪሎሜተር ካብ ገምገም ባሕሪ ወድ ካሌ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ረኺባታ። እቶም ስደተኛታት ተወሲዶም ናብ ሰብ መዚ ጉዳይ ስደተኛታት ተረኪቦም። እቲ ቘልዓ ብሕሉፍ ምዝሓል ኣካልት ተጠቒዑ ኔሩ።

ኣብቲ ኸባቢ ዝርከብ ክፋል ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳባሕራዊ ዞባ መትረብ እንግሊዝን ሰሜናዊ ባሕርን ስደተኛታት ነዚ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝጸዓቐ ምንቅስቓስ መራኽብ ዘለዎም መስመራት ዝዀነ መትረብ እንግሊዝ ክሰግርዎ ኽፍትኑ ኽብሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኸየእትዉ የጠንቅቕ፡ኢሉ።

እዚ ኽፋል ባሕሪ እዚ ልዑል ጻዕቂ ምንቅስቓስ መራኽብ፡ ብርቱዕ ማዕበላት ከምኡ ድማ ኣዝዩ ዝሑል ማያት ዘለዎ ምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ እኳ እንተዀነ፡ ካብ ጥቅምቲ 2018 ንደሓር ኣብ ቁጽሪ ናይቶም ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግርዎ ዝፍትኑ ስደተኛታት ወሰኽ ይርአ ኣሎ። ብተወሳኺ ስድተኛታት ብገለርያ መትረብ ኣቢሎም ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝጕዓዛ ናይ ጽዕነት መካይን ተሓቢኦም ክሰልኩ ይፍትኑ።

ብዙሓት ስደተኛታት ነቶም ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዘስልኹዎም ኣስገርቲ ልዑል መጠን ገንዘብ ይኸፍልዎም። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ናይታ ሃገር በዓል መዚ ምክትታል ገበናት ውዱባት ገበናውያን ጉጅለታት ኣብ ካሌን ኪንዮኡን ንጡፋት ምዃኖምን፡ መቐናቕንቲ ዝዀኑ ጉጅለታት ከይተረፉ ንሽጉራት ስደተኛታት ንምምዝማዝ ተሓባቢሮም ከምዝሰርሑ ይገልጽ። እቶም ንምዝመዛ ዝተቓልዑ ስደተኛታት ናብ እንግሊዝ ንምብጻሕ ክሳብ 13,000 ፓውንድ ከምዝኸፍሉ እቲ በዓል መዚ ይገልጽ።

እቲ ጸብጻብ፡ ከምክፋል ናይቲ ኣብ መንጎ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ፈረንሳን ቤልጁምን ዝተበጽሐ ኣብ ክንዲ ምስበጽሑ ዝፍተሹ ኣብ ኣገዳሲ ቦታታት ቅድሚ ዶብ ምስጋር ኣብ ዘሎ ነጥብታት ኣብ ባቡር ይኹን ኣብ ፈሪ ዝካየድ ተፍትሽ ንምክያድ ብዝተበጽሐ ስምምዕምቍጽጻር ዶባት ነቶም ናብ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ኣብ ምሓዝ ክሕግዝ ከምዝጸንሐ ይሕብር።

ብመሰረት ሕጋገ ዳብሊን፡ ስደተኛታት ኣብታ ቐዳመይቲ ዝረገጽዋ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ እዮም ዑቕባ ኽሓቱ ዝግባእ። ካብ ጥሪ ኣትሒዙ ዓባይ ብሪጣንያ ልዕሊ 30 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ወይ ካልኦት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ መሊሳ ኣላ።

ብዘይካ እቲ ኣብ ክልቲኡ ሸነኻት መትረብ እንግሊዝ ዘሎ ጥብቂ ናይ ድሕነት ቍጽጽራት፡ ዘብ መዚ ብሪጣንያ ኣንጻር ኣስገርቲ ተሪር ስጕምቲ ይወስዱ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ዓሰርተታት ኣስገርቲ ህይወት ሰብ ብሸለትነት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን ናብ እንግሊዝ ዘይሕጋዊ ስልኳ ብምስላጥን ከምዝተኸሰሱ ሃገራዊ ኣካል መርመራ ገበን እታ ሃገር ይሕብር።

TMP – 04/06/2019

ሰኣሊ፦ ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ (Gendarmerie maritime)

ስእሊ፦ ሓለዋ ዶባት ፈረንሳ ጥቓ ካፕ ግሪኔይ ኣብ ዝርከብ ማያት ትሽዓተ ኢራንውያን ስደተኛታት የድሕኑ። 19 ግንቦት 2019