ሊብያ፥ ስደተኛታት ካብ ዘድሓነቶም መርከብ ብሓይሊ ክወርዱ ተገይሩ

ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቚ ብሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ድሒኖም ናብ ወደባዊት ከተማ ምስራዓ ናይ ሊብያ ድሕሪ ምምላሶም ካብ’ታ መርከብ ምውራድ ሓንጊዶም ዝጸንሑ ልዕሊ 70 ስደተኛታት ብሓይሊ ክወርዱ ከምተግብረ ተገሊጹ። እቶም ካብ 10 ሕዳር ካብ’ታ መርከብ ምውራድ ኣቢዮም ናብ መሬት ሊብያ ክምለሱ ድሌት ከምዘይብሎም ክሕብሩ ዝጸንሑ ስደተኛታት፡ ኣቐዲሞም ኣብ’ታ ሃገር ተደጋጋሚ ማእሰርቲን ስቅያትን ከምዘሕለፉ’ዮም ዝዛረቡ።

ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቶም ስደተኛታት ዜጋታት ኢትዮጵያ፡ ኤርትራ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሶምል፡ ፓኪስታንን ባንግላድሽን ከምዝኾኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ። ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ይሕብርኦ ከምዘለዋ’ውን፡ እቶም ብሓይሊ ካብ’ታ መርከብ ዝወረዱ ስደተኛታት፡ ናብ’ተን ብሕሱም ኣተሓሕዛን ሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ሂወትን ከምዝልለያ ዝንገረለን መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ተወሲዶም ምህላዎም’ዩ።

እቶም ስደተኛታት ፡ ካብ’ታ መርከብ ወሪዶም ናብ ሊብያ ከብ ምምላስ ሞት ከምዝመርጹ’ዮም ክገልጹ ቀንዮም። ሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ብዘይካ ናብ ሊብያ ናብ ዝኾነ ኻልእ ቦታ ክኸዱ ፍቓደኛታት ከምዝኾኑ’ዩ ገሊጹ ነይሩ። ሓደ ኣብ ሊብያ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ከምዝተዳጎነን ኣብ’ታ ሃገር ሓዉ ከምዝሞቶን ዝሓበረ ኻልእ ስደተኛ ን ኣሶሼትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ’ውን፡ “ ናብ ሊብያ ፈጺምና ኽንምለስ ኣይንደልን። እንተደሊኹም ቐቲልኩም ሬሳይ ካብ’ዛ መርከብ ንግዳም ኣውጽእዎ” ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።

‘ኒቪን’ እትጽዋዕ ናይ ፓናማ ናይ ጽዕነት መርከብ’ያ ነቶም ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣድሒናቶም። እቶም ስደተኛታት ቅድሚ እታ ዘድሓነቶም ናይ ጽዕነት መርከብ ፡ እንዳረኣየኦም ብዝሓለፋ  ኻልኦት ሽዱሽተ መራኽብ ከምእተጓነዩ ይሕብሩ።

ኣብ’ታ ዝተበገስናላ ናይ ፕላስቲክ ጃልባ ኣብ ሓደጋ ከምዝወደቕና ምስ ፈለጥና ሻቡ ናይ ረድኤት ደወል ገይርና። ኣብ’ታ ምሸት እንዳረኣያና ዝሓለፋ ከባቢ ሽዱሽተ መራኽብ ፈቒድና። በቃ እንዳራኣዩና ህይወትና ኣየድሓኑን፡” ይብል ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ ስደተኛ ምስ ማዕከን ሓበሬታ ሚድል-ኢስት ኣይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምልልስ።

እታ ነቶም ምውራድ ዝኣበዩ ስደተኛታት ኣሳፊራ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ወደብ ምስራዓ ዝጸንሐት መርከብ፡  ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ጸጥታዊ ሓለዋ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ እያ ቀንያ። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሊብያን ናብታ መርከብ ኣትዩም ነቶም ስደተኛታት ናይ መግብን መሰረታዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎታትን ክህቡ’ኳ እንተተፈቕደሎም፥ ኣብ ውሽጢ እኹል ናይ ጽሬት ቀረብ ብዘይምንባሩ ጥዕና ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ወዲቚ ምንባሩ ይንገር።

ሊብያ ንድሕነት ስደተኛታት ውሕስቲ ከምዘየላ ዝሓበረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ምምላስ እቶም ስደተኛታት ናብ ሊብያ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ምዃኑ ወቒሱ።

ኣብ ሊብያ፡ ስደተኛታት ኣብ’ተን ኣሰቃቒ ኣተሓሕዛ ዘለወን መዳጎኒ ማእከላት እዮም ዝእከቡ ዘለው። ዝተፈላለያ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጸኦ ከምዘለዋ፡ ምሕንጋድ እቶም ኣብ’ታ መርከብ ዝቐነዩ ስደተኛታት፡ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሕሱም ኩነታት ዘመስክር ከምዝኾነ እዩ። ዳይረክተር ኣምነትስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝኾነ ሔባ ሞራየፍ፡ “ ምሕንጋድ እቶም ስደተኛታት፡ ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ስደተኛታት ን መግረፍቲ፡ ዓመጽን ካልኦት ግፍዕታትን ከምዝቃልዑ ዘነጽር ቀጥታዊ ነጸብራቕ’ዩ፡” ይብል።

ብመሰረት ሓበሬታ ትካላት ረድኤት፡ ኣብ’ዚ ዓመት ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ቊጽሪ ልዕሊ 2,000 በጺሑ ከምዘሎን ፡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ’ዚ ድማ ኣብ ማያዊ መስመር ሊብያ-ጥልያን ዝተመዝገበ ከምዝኾነን’ዩ። ከምዝፍለጥ፡ ጥልያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ናይ’ዚ ዓመት ፡ ወደባታ ነተን ኣብ ማያ ትማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቚ ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ዝዋፈራ መራኽብ ዓጽያቶ’ያ

TMP – 27/11/2018

.ስእሊ፥ ሚድል ኢስት ኣይ። እቶም ምውራድ ሓንጊዶም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ