ንስደተኛታት ኣዝያ ብርትዕቲ ዝዀነት ዓመት 2018

ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ኣብ 2018 ናብ ሃብታማትን ውሑሳትን ሃገራት ክበጽሑ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዀይኑ ይረኽብዎ ኣለዉ።

ነቶም ካብ እስያ፡ ኣፍሪቃን ላቲን ኣመሪካን ናብ ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካን ኣውስትራልያን ክበጽሑ ዝደልዩ ስደተኛታት 2018 ካብተን ዝበርትዓ ዓመታት እያ ኔራ። ኣብዚ ሒደት ዓመታት ዝተራእየ ብርቱዕ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብተን ዝኽየዳ ሃገራት ሻቕሎት ብምፍጣሩ፡ ንሻቕሎት ሓፋሽ እተን ሃገራት መዝሚዘን ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ተሪር መርገጺ ተማባጺዐን ናብ መንግስትነት ዝመጻ ሰልፍታት ይበዝሓ ኣለዋ።

ኢጣልያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት መራኽብ ማሕበራት ግብረሰናይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኸይዓያ ኸልኪላ። ንሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝሃበቶ ስልጠናን ናይ ሓለዋ ጃላቡን ብውድብ ሕቡራት ከም ዘይድሑን ተራእዩ ነቐፌታ ዝወረዶ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን “ኣዋጅ ሳልቪኒ” ተባሂሉ ዝሓለፈ ሕጊ መጻእቲ ስደተኛታት መዕቀልን ድሕነትን ዘይብሎም ኰይኖም ክተርፉ ዝገድፎም እዩ።

ስደት ንምዝታይ ኣብ ቪየና ኣብ ዝተኻየደ ሓደ ኣኼባ ሚኒስተራት ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኤውሮጳን ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያን ኦስትርያን ጉዳያት ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ መራኽብ ንኽርአ ዝእምም ሓሳብ ደጊፎም። “እቶም ሰባት ሓንሳብ እግሮም ኣብ መሬት ምስረገጸት ብብዙሕ ጸገምን ልዑል ወጻኢታትን ጥራይ ኢኻ ኽትኣልዮም ትኽእል፡” ይብል ኦስትርያዊ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሀርበርት ኪክል።

እዚ ብኤውሮጳ ኽካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት 2018 ካብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታ ዝወሓደ ቁጽሪ ስደተኛታት ዝሰገሩሉ ክኸውን ዘኽኣለ እዩ። እንተዀነ መጠን እቶም ዝሞቱ ይውስኽ እዩ ዘሎ። ሎሚ ዓመት ልዕሊ 2,200 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስለዝሞቱ እቲ መስመር ኣብ ዓለም ንስደተኛታት ዝኸፍአ መስመር ኰይኑ። ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ካብተን ንስደተኛታት ኣዝየን ኣጸገምቲ ዝዀና ሊብያሞሮኮን እዮም ዝብገሱ።  

ብዘይካ እቲ ዘጋጠመ ጸገማት 2018 ንስደተኛታት ብዙሕ ነገራት ዘጋጠመላ እያ። ኣብ ገለ ዝበዝሐ ኻብ ህዝበን መንእሰያት ኰይኖም ናብ ስደት ዘድህቡለን ሃገራት መንግስታት ንመንእሰያት ዝሰፍሐ ዕድላት ክቕርቡ ይጽዕሩ ኣለዉ። እዚ ንዋኒን ዝኸውን ልቓሕ፡ ናይ ሞያ ስልጠናን ናይ ምሕደራ ዋኒን ስልጠናን ዘጠቓልል እዩ።  

ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ዕድላትን ተኽእሎታትን ስራሕ ንምዕባይ ወፍሪ ይገብር ኣሎ። ኣብ ነሓሰ፡ ዓባይ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ክትህቦ ዝፈረመትሉ 115 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊንግ 100,000 ዕድላት ስራሕ ክፈጥርን ንኣገባብ ምእካብ ቀረጽ እታ ሃገር ከመሓይሽን ዝተመደበ እዩ። ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስቲ ዘአንግዶም ዘሎ ህዝቢ ብግቡእ ክጽንበሩ ዘኽእል ናይ ኣርባዕተ ዓመት መደብ ክካየድ ክትምውሎ ምዃና ሓቢራ። ኣብ ሕዳር ልኡኽ ሕብረት ኢውሮጳ ኣብ ጋምብያ መደብ ስራሕ፡ ሞያን ምወላን ንደቀንስትዮን መንእሰያትን ን3,000 ደቀንስትዮን መንእሰያትን ኣብ ጋምብያ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ።

እቶም ኣብ ጉዕዞ ዘይስሩዕ ስደት ከለዉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፍቓደኛታት ዀኑ ከም ኣይ ኦ ኤምን ዩ ኤን ኤች ሲ ኣርን ዝኣመሰሉ ውድባት ካብ ሓደገኛ ቦታ ኽግዕዙ፡ ናብ ዝሓሸ ቦታ ኽውሰዱ ወይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ሓጊዞም።

ኣብ መወዳእታ ድማ ታሪኻዊ ዝዀነ ኣህጉራዊ ስምምዕ ተበጺሑ። ኣብቲ ኣህጉራዊ ውዕል ድሑን፡ ስሩዕን ሕጋውን ስደት ዝተባህለ ካብ 10-11 ታሕሳስ ዝተኻየደ ስምምዕ ካብተን 193 ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝዀና ሃገራት እተን 164 በቲ 23 ዕላማታት ተሳማሚዐን ፈሪመናሉ። እቲ ዕላማታት ዕድላት ሕጋዊ ስደት ምፍጣር፡ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደትን ምትብባዕ ሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ሰራሕተኛታትን ዝኣመሰሉ ኣርእስትታት ዘጠቓለለ እዩ።

ዓመት 2018 ኣብ መላእ ዓለም ንስደተኛታት ኣዝያ ብርትዕቲ ዓመት እኳ እንተነበረት ንብዙሓት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ዝድግፍ ኣብ ሃገሮም ዕድላት ዝፈጥር ስጕምትታት ይውሰድ ኣሎ። እንተወሓደ፡ 164 ሃገራት ብሓባራዊ ድምጺ ንስደተኛታት ዝሓሸት ዓለም ክትህሉ ተፈራሪመን ኣለዋ።

ስእሊ፦ 13 ነሓሰ 2018፥ ሰርብያ። ስደተኛታት ዓድኹም ኪዱ’ ዝብል ሰሌዳ ዝተሰከመ ኣድመኛ።

TMP – 20/01/2019