ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ስደተኛ ነቲ ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዘጓነፎ ሓደጋ ይትርኽ

ኩርዳዊ መንእሰይ ስደተኛ ሚራን ጋርዲ ድሕሪ’ቲ ንህይወቱ ዝተፈታተነ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደት ናብ ኤውሮጳ ንዓዱ ኽምለስ’ዩ ወሲኑ። እዚ ስደተኛ ብዛዕባ ኣብ ጉዕዞ ዝገጠሞ ጸገማትን ንምንታይ ነቲ ናብ ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ ሕልሙ ከምዘዋደቖን ንምፍላጥ ‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ኣዘራሪብዎ ኣሎ።

ከም መብዛሕትኦም መንእሰያት ኩርድ ናይ ዒራቕ፡ ወዲ 20 ዓመት ሚራን በቲ ብ ኣሰጋገርቲን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ንጥዑም ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ብዝምልከት ዝባዛሕ ናይ ሓሶት መብጸዓታትን ሓበሬታታትን ተደፋፊኡ እዩ ብዘይስሩዕ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ክኣቱ ጉዕዞ ፈሊሙ። ኣብ ምዝዛም ወርሒ ነሓሰ ናይ 2015 ድማ ካብታ ዝነብረላ ከተማ አርቢል ብመንገዲ ቱርኪ ኣቢሉ ናብ ጀርመን ክኣቱ ነቒሉ።

ሚራን ናብ’ቲ ዝመደቦ ቦታ ንምምብጻሕ ኣብ ዘይስሩዕ ምስግጋር ሰባት ንዝነጥፍ ጉጅ እዩ ገንዘብ ከፊሉ። “እቶም ኣሰጋገርቲ መርበባዊ ኣሰራርሓ እዮም ዝጥቀሙ። እቲ ፈለማ ዝተራኸብክዎ ኣስጋራይ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኮይኑ ምስ ኣብ ቱርኪ ዝነጥፍ ኣስጋራይ ኣተኣሳሲሩኒ። ጸኒሑ እቲ ናይ ቱርኪ ንኣብ ቡልጋርያ ፡ እቲ ናይ ቡልጋርያ ድማ ኣብ ሰርብያ ንዝነጥፍ ካልእ ኣስጋራይ ኣመሓላሊፉኒ፡” ይብል ንሱ።

“ክሳዕ ኣብ ጀርመን ንበጽሕ፡ ክትግምቶምን ክትኣምኖም ዘይትኽእል ጸገማት ኢና ኣሕሊፍና” ይብል ነቲ ከቢድ ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ክዝክር እንከሎ።

እቲ ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ኣዚዩ ቀሊል፡ ውሑድ ሰዓታት ብእግሪ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኩሉ እቲ ጉዕዞ ብኣውቶቡስ ከምዝኾነ’ዩ መንእሰይ ሚራን በቶም ኣስገርቲ ዝንገሮ ነይሩ። ኣብ ባይታ ዝጸንሖ ዝነበረ ክውንነት ግና ኣዚዩ ዝተፈልየ እዩ።

“ናብ ጀርመን ንምብጻዕ ልዕሊ 50 ሰዓታት ኢና ብእግሪ ተጓዓዝና። ኣብ ቡልጋርያ ብጽዑቕ ጫካን ጨፋቕ ከባቢን ነዊሕ ተጓዒዝና። ብፖሊስ ቡልጋርያ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተተሓዝናሉ ተቐጥቂጥናን ገንዘብና ተዘሪፉን ከይኣክል ናብ ኤዲርነ ዝበሃለ ከባቢ ዶብ ናይ ቱርኪ ከምእንምለስ ተገይሩ፡” ይብል መንእሰይ ሚራን።

ድሕሪ ብዙሕ መከራ ግና ሚራን ናብ ጀርመን ኣትዩ ዑቕባ ሓቲቱ። እቲ ኣብ ኣእምሩ ስኢልዎ ዝነበረ ጥዑም ህይወት ኤውሮጳ ግና ከም’ቲ ዝተጸበዮ ኣይጸንሖን።

“ ጀርመናውያን ጥዑማት እዮም፡ ኣብ’ታ ሃገር ግን ትጽቢት እንተጸይኮይኑ ስራሕ፡ ስድራ ከምኡ’ውን ገንዘብ የብልካን። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓድኻ ከለኻ ዝነበረ ዝሓሸ ህይወት ክትዝክር ይገብረካ። ብፍጹም ኣብ’ዚ ዓዲ ክጽናሕ ዝከኣል ኣይኮነን፡” ይብል ንሱ።

ሚራን ኩነታት ይመሓየሽ ይኸውን’ዩ ካብ ዝብል ተስፋ ኣብ ጀርመን ን ሽዱሽተ ኣዋርሕ ጸኒሑ። እንተኾነ ዝተመሓየሸ ነገር ስለዘይረኣየ ነታ ብኽንደይ ጸገማት ዝኣተዋ ጀርመን ገዲፉ ናብ ዓዱ ክምለስ ወሲኑ።

ካብ 2015, ዛጊት ልዕሊ 9,000 ዒራቓውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ወለንታዊ መስርሕ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (ኣይ.ኦ.ኤም) ካብ ጀርመን ናብ ሃገሮም ምዝገዓዙ ይንገር።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ መንእሰይ ሚራን ናብ ኩርዲስታን ተመሊሱ ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ቱሪዝም ትካል ኣውፊሩ ህይወቱ ይመርሕ ኣሎ። ን ‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነቲ ናብ ኤውሮጳ ንኽበጽሕ ንኣስገርቲ ዝኸፈሎም 7,500 ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ረብሓ ኣውዒልዎ እንተዝነብር ክንደይ ናብራኡ ክመሓየሽ ይኽእል ምንባሩ’ዩ። ኪንዮ’ቲ ኽስራ ግና ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንዝሓሸ መጻኢ ክጽዕር ምውሳኑ ኣዝዩ ከምዘሐጒሶ ይዛረብ።

TMP – 08/03/2019

ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ንሓያሎ ሃገራት ከም መተሓላለፊ ይጥቀሙለን

ኣካያዲ ቃለ-መሕትት- ፋሒም ዳቫቶዛከሪን