بازگشت کننده از خاطرات تلخ مهاجرت به اروپا قصه می کند

میران گاردی مهاجر جوان کرد که بعد از متهمل شدن خطرهای زیادی برای رسیدن به اروپا تصمیم به بازگشت به کردستان گرفت. پروژه مهاجرت درباره این سفر خطرناک و اینکه چرا رویای رسیدن به اروپا را از سر بیرون کرده است با میران صحبت کرد.

میران مانند بسیاری از دیگر جوانان کرد با وعده های غلط قاچاقچیان و تصورات غلطی که در اینترنت و به صورت انلاین نشان داده می شود جذب مهاجرت غیر قانونی به اروپا شد. در اواخر آگوست ۲۰۱۵ میران که در آن زمان ۲۰ سال سن داشت از اربیل به سمت ترکیه به مقصد پناهنده شدن در جرمنی سفر خود را آغاز کرد.

میران برای رسیدن به اروپا به یک شبکه قاچاقی پول پرداخت. او توضیح میگوید: “همه قاچاقچیان در یک شبکه کار می کنند. قاچاقچی که با آن تماس گرفتم، در آلمان زندگی می کرد، اما او با قاچاقچیان در ترکیه ارتباط داشت و ما را به یک قاچاقچی دیگر در بلغارستان و سپس به دیگری در صربستان سپرد”.

میران تمام سفر پر خطر خود را بخاطر دارد: “ما تا زمانی که وارد آلمان شدیم، چیزهای غیر قابل تصوری را گذراندیم”.

قاچاقچیان به واسطه وعده های دروغین، به میران گفتند که آنها با بس به اروپا می رسند و تنها چند ساعت باید پیاده روی کنند. اما واقعیت متفاوت بود.

میرا گفت: “ما بیشتر از 50 ساعت پیاده روی کریدم تا به آلمان برسیم. ما در کشور بلغارستان در گل و لای و باران پیاده روی می کردیم. ما دو بار توسط پلیس در بلغارستان گرفتار شدیم. آنها ما را مورد ات و کوب قرار دادند، از ما پول گرفتند و بعد از آن ما را دوباره به مرز ترکیه بازگشتاندند”.

در نهایت میران به جرمنی رسید و به محض رسیدن درخواست پناهندگی داد. اما دیری نگذشت که او متوجه شد که زندگی را که تصور می کرد در اروپا نخواهد داشت.

مردم جرمنی رویه بسیار خوبی داشتند، اما در یک کشور که فقط باید منتظر بمانید، هیچ مشاوری، هیچ خانواده ای و هیچ پولی ندارید و فقط درباره چیرهایی که در خانه داشتید و از دست داده اید فکر می کنید، امکان ندارد که در این شرایط بتوانید زندگی کنید.

میران شش ماه در جرمنی ماند و امیدوار بود که وضعیت برای پناهجویان بهتر شود. اما با وجود تمام سختی هایی که در سفر خطرناک خود کشیده بود، تصمیم گرفت به خانه برگردد.

از سال 2015 به این سو بیشتر از 9,000 عراقی که در جرمنی بودند از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه سازمان مهاجرت بین المللی (IOM)  به کشورشان باز گشته اند.

امروز، میران یک کسب و کار کوچک توریستی را در کردستان پیش می برد. وی به پروژه مهاجران گفت او آرزو دارد که 7.500 دلار سرمایه گذاری که برای رفتن به اروپا کرده بود و به قاچاقچیان پرداخت کرده بود را برای بهبود کسب و کار خود مصرف می کرد. با وجود زیان های مالی که متحمل شده است، او خوشحال است که به کردستان بازگشته است.

من تصمیم گرفتم که به کشورم بازگردم و آینده بهتری برای خودم در کشورم بسازم. پشت فامیل خود زیاد دق آورده بودم و نمی توانستم از این بیشتر در آنجا طاقت بیاورم.

TMP – 08/03/2019

تصویر از: مهاجران از کشورهای زیادی برای رسیدن به اروپا می گذرند.

منابع مصاحبه کننده: فهیم دعوت الذاکرین.