ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት

ብዙሓት ሰባት ዘይሕጋዊ ስደት እቲ እንኮ ኣማራጺ ስለዝመስሎም ይስዕብዎ። እንተዀነ ቕድሚ ዋሕስ ዘይብሉ ዘይስሩዕ ሓደገኛ ጉዕዞ ምጅማርካ ነቲ ኸም ሕቶ ዑቕባ ምቕራብ፡ ምስ ስድራቤት ምጥርናፍን ብፍቓድ ምምላስን ዝኣመሰለ ኣማራጺታትካ ሕሰበሉ።

ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታትካ ዝያዳ ሓበሬታ እንተደሊኻ ሎሚ ናብ ስሉጥ ቁጽርና ደውል።

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 9፡00 ቅ/ቀ ክሳዕ 5 ድ/ቀ ኣብ ዘሎ ሰዓታት ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ካብ ክፍሊት ነጻ ብዝኾነ መስመር ቴሌፎን { 0805080735 } ደውሉልና።

በዚ ቊጽሪ { +33 (0) 686632909 } ብ ዋትሳብ፡ ቫይበር ከምኡ’ውን ቴሌግራም ተዳሃዩና።

እንህበኩም ምኽራዊ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝተዋሕሰ እዩ።

ዑቕባ ንምሕታት ምምልካት

ኣብ ሃገርካ ኻብ ዝወረደካ ቐጥታዊ ግፍዒ ተምልጥ እንተሃሊኻ ኣህጉራዊ ዑቕባ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሕጊ ዱብሊን

ሕጊ ዱብሊን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣካይዳታትን ኣተሓሕዛን ኣብ ጉዳይ ሓተቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብፍቓድ ምምላስ

ገለ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ንምብጻሕ ብዙሕ ኣካላውን ገንዘባውን ክሳራታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ምጥርናፍ ስድራቤት

ንዓበይቲን ስድራቤታትን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዱብሊን ፡ ጉዳይ ምጥርናፍ ስድራቤት...
ዝያዳ ንምንባብ

ተወሳኺ ደገፍ

ዝያዳ ደገፍን ምኽርን ምስዘድልየካ ናብቶም ክሕግዙኻ ተዳልዮም ዘለዉ ናይ ጉዳይ...
ዝያዳ ንምንባብ
ንኽትካፈልዎ