Category: መካከለኛ ምስራቅ


ከስደት ተመላሹ ወደ አውሮፓ ያደረገው እጅግ አሰቃቂ ጉዞ

ሚራን ጋርዲ የኮርዲሽ ወጣት ስደተኛ ሲሆን ምንም እንካን አውሮፓ ለመድረስ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ካልተሳካ የስደት ሙከራ በኃላ አሁንም ቢሆን በሕገ ወጥ የሰው ልጅ አዘዋሪዎች ባለዕዳ ሆኖ የሚገኝ ስደተኛ

አሕመድ ጎራን የካርድሽ ስደተኛ ሲሆን የተሻለ ህይወት በጀርመን ለማግኘት ሲል...
ተጨማሪ ያንብቡ

50% በስደተኞች ላይ የሚደርሰው የመብት ጥሰት ሃላፊነቱ የሚወስዱት ህገ ወጥ ደላሎች ናቸው

50% በስደተኞች ላይ የሚደርሰው የተለያየ ጥቃት በተለይም ደግሞ ወሲባዊ ጥቃት፣...
ተጨማሪ ያንብቡ

የኣውሮፓ ሕብረት መሪዎች ስደተኞችን በሚመለከት ከሰሜን አፍሪካ መሪዎች ጋር ስምምነት ለማድረግ ይፈልጋሉ፡፡

የአውሮፓ ሕብረት መሪዎች ስደተኞችን በሚመለከት ከሰሜን አፍሪካ አገሮች ማለት...
ተጨማሪ ያንብቡ

የአውሮፓ ህብረት ጉባኤ ኣጀንዳ ብስደነኞች ጉዳይ ይሸፈናል

28 የአውሮፓ ህበረት አባል ኣገሮች መሪዎች በኦስትርያ በከተማ ሳልዘበረግ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ተመለሱ

ሰለሳ ሁለት በግብፅ ተይዘው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ህገ ወጥ ስደተኞች ጁን 11...
ተጨማሪ ያንብቡ