پارلمان فرانسه قانونی را برای سرعت بخشیدن به پروسه پناهندگی به تصویب رساند

عنوان عکس: یک گروه از مهاجران منتظر ورود به یک مرکز بشردوستانه در شمال پاریس.

در تاریخ 1 آگوست پارلمان فرانسه یک لایحه پناهندگی و مهاجرت را امضا کرد، حداکثر زمان پردازش فعلی را از 120 روز پس از ورود به فرانسه به 90 روز کاهش داد.

همانطور که توسط فرنس 24 گزارش شده است، این قانون همچنین زمانی را که مهاجران می توانند ادعای پناهندگی دهند را از 11 ماه به کمتر از شش ماه کاهش می دهد. این قانون، اخراج کسانی را که ادعاهایشان رد می شود و پذیرش افرادی که دوسیه های آنها  قبول شده است را، تسهیل می کند. برعلاوه، قانون جدید دوبرابر مدت زمانی را که شهروندان خارجی قبل از اخراج بازداشت می شوند را، از 45 تا 90 روز افزایش داده است.

بعضی از سناتورها سعی کردند جنبه های خاصی از قانون را سخت تر کنند، در حالی که سایر سناتورها می خواستند که او دسته از اطفالی را که فامیل آنها برگشتانده می شوند حداقل 5 روز در باز داشت گاه ها نگهداری کنند. دادگاه اروپایی حقوق بشر فرانسه را برای دستگیری خانواده های مهاجر با کودکان به مدت طولانی در شرایط نامناسب محکوم کرده است.

وزیر داخله جیرارد کولمب در جریان یک بیانیه به پارلمان گفت: “ما خود را ابزار حفظ حق پناهندگی میدهیم که، اگر هیچ فعالیتی صورت نمیگرفت، در مدت زمان تحت سوال قرار میگرفتیم، همانطوری کسانی ترس این را دارند که این کار در بعضی از کشورهای اروپایی صورت خواهد گرفت.”

از آغاز روزهای بحران مهاجرت در اروپا، فرانسه و ایتالیا از اتحادیه اروپا خواستند تا مراکز پروسه پناهندگی در آفریقا را برای جلوگیری از «سفرهای مرگبار» در سراسر دریای مدیترانه آماده کنند.

قوانین پناهندگی فعلی اتحادیه اروپا مسئولیت قبول مهاجران را در کشورهایی که مهاجران در ابتدا وارد می شوند، قرار می دهد. در نتیجه این سیاست، ایتالیا و یونان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، اما در ماه های اخیر در اسپانیا نیز به شدت افزایش یافته است.

TMP – 02/02/2019