آلمان خواستار سیاست مشترک پناهندگی در اتحادیه اروپا است

با افزایش ورود مهاجرین غیر قانونی به یونان، هورست سیوفر وزیر داخله آلمان از اعضای اتحادیه اروپا خواستار همکاری با یکدیگر برای ایجاد یک سیاست مشترک پناهندگی شدند. وی همچنین در مورد تکرار هجوم مهاجرین مانند سال 2015 اخطار داد و افزود که اروپا آماده این هجوم نمی باشد.

وزرای داخله اتحادیه اروپا در 8 اکتبر 2019 در لوکزامبورگ برای گفتگو درمورد تجدید حیات مهاجرت غیر قانونی به اروپا، به ویژه یونان ، دیدار کردند. امسال نزدیک به 46000 مهاجر غیر قانونی از طریق دریا وارد یونان شده اند و انتظار می رود با شروع عملیات ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال شرقی سوریه، ترکیه اجازه ورود به یونان از طریق دریا را به تعداد بیشتری از مهاجرین غیر قانونی دهد.

هورست سیوفر، وزیر داخله آلمان گفت: “اگر همه کشورهای اتحادیه اروپا را به حال خودشان بگذاریم (برای حمایت از خودشان)، هرگز یک سیاست مشترک پناهندگی اروپایی وجود نخواهد داشت.” “و اگر هیچ یک از سیاست های مشترک اروپایی در مورد پناهندگی وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که یک بار دیگر شاهد مهاجرت کنترل نشده در سراسر اروپا باشیم. ما قبلاً شاهد این اتفاق بوده ایم و من نمی خواهم این اتفاق دوباره رخ دهد. “

آخرین رقم افرادی که وارد یونان شده اند بالاترین میزان ورود ماهانه از توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه در سال 2016 است. طبق این توافقنامه، اتحادیه اروپا 6 میلیارد یورو در ازای مدیریت ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق ترکیه به یونان به ترکیه پرداخت شده است. با این حال ، ترکیه در حالی که میزبان حدود 3.5 میلیون پناهنده سوری است، شکایت کرده است که این پشتیبانی ناکافی است.

سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز متحمل مسئولیت ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق دریا شده اند. اسپانیا با نزدیک به 30،000 مهاجراین غیر قانونی دومین دریافت کننده هجوم مهاجرین غیر قانونی در سال جاری است، پس از آن ایتالیا با نزدیک به 8000، نفر در درجه سوم و مالتا با 1600 مهاجر و قبرس با حدود 800 مهاجر در درجه های بعدی قرار دارند، نظر به این تعداد قبرس تحت فشار قرار گرفته است.

قبرس، یونان و بلغارستان در سندهای جداگانه گفته اند: “اتحادیه اروپا مجبور است بودج بیشتری برای آن عده از کشورهای که در منطقه گسترده مدیترانه موقعیت دارند و شاهد هجوم عظیمی از مهاجرین غیر قانونی هستند، در نظر بگیرد.”

آلمان گفته است كه می تواند یك چهارم مهاجران غیر قاونی را که از طریق دریا وارد ایتالیا می شوند را متحمل شود. با این وجود امتناع مجارستان و لهستان از جبهه شرقی اتحادیه اروپا از سال 2015 شکافی در این بلوک ایجاد کرده است.

همه وزرا در تاریخ 17-18 اکتبر 2019 در بروکسل، بلژیک گرد هم آمده تا درباره این موضوع بحث کنند.

TMP – 16/10/2019

Photo credit: وروریدیس واسیلیس/ شاترستاک

Photo caption: تسالونیکی، یونان – 5 آپریل 2019: صدها نفر از مهاجران و پناهندگان به دنبال فراخوان های رسانه های اجتماعی ناشناس جمع شده اند تا با پای پیاده از مرزهای شمالی یونان عبور کنند و به اروپا برسند.