ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ኽጸልቁ ኽፍትኑ ተታሒዞም

ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ጸሊቖም ክኣትዉ ዝፈተኑ 18 ኤርትራውያን ብ13 መጋቢት ተታሒዞም። እቶም ስደተኛታት ልሙድ ፍተሻ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዮም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ናይ ጀርመን ናይ ጽዕነት መኪና ኣብቲ ናብ እንግሊዛዊት ከተማ ኬንት ዝወስድ ጽርግያ ተታሒዞም።

ኣብ ኬንት ዝርከቡ ፖሊስ ንግሆ 13 መጋቢት “ኣብ ዕጹው ተሳሓቢ ናይ ሓንቲ ናብ ሎንዶን እትጕዓዝ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መኪና ሰብ ዘለዉ ዘምስል ስክፍታ፡” ተሓቢሩዎም።  

ዓሰርተ ሓደ ሰብኡት፡ ሽዱሽተ ኣንስትን ሓደ ትሕቲ ዕድመን ዘጠቓልሉ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገለጹ ሰባት ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ተሰዲዶም ኣለዉ። እቲ ትሕቲ ዕድመ ናብ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓሊፉ ኣሎ፡” ይብል ኣፈኛ ሓለዋ ዶባት። “ኩሉ ጉዳያቶም ብመሰረት ሕጊ ምቕባል መጻእተኛታት እንግሊዝ ክርአ እዩ።”

ኣብዚ ዓመት ካልኦት ኤርትራውያን ውን ናብ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክኣትዉ ተታሒዞም እዮም።

ኣብ ጥሪ ካብ ኤርትራ፡ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተበገሱ 27 ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ጸሊቖም ክኣትዉ ኣብ ድሕሪት ሓንቲ ናይ ጽዕነት ማኪና ተታሒዞም እዮም። ኣብ ስታፈርድሸር ዝርከቡ ፖሊስ እታ ናይ ጽዕነት መኪና “ሰባት ኣብ ሓደጋ ህይወት ክህልዉ ኸምዝኽእሉ ዝእምት ሓበሬታ ምስመጸ፡” ኣብ ጥቓ ስቶክ-ኦን-ትረንት ከምዝተታሕዘት ይገልጹ።

“ሰባት ኣብ ጭቡጥ ሓደጋ ኽህልዉሉ ዝኽእሉ ሓበሬታ ስለዝመጸና ብተሎ ዝግባእ ስጕምቲ ኽንወስድ ኔሩና፡” ይብል ምክትል ፖሊስ ኒክ ቤይከር። “ቀዋሚ ኣድራሻ ዘይነበሮ ወዲ 42 ዓመት መራሒ እታ መኪና ኣብ ብሪጣንያ ብሕጊ ዘይፍለጡ ሰባት ብዘሕጋዊ ኣገባብ ከእቱ ብምድላይ ተጠርጢሩ ተኣሲሩ።”

ናብ እንግሊዝ ሰባት ምጽላቝ ከቢድ መቕጻዕትን ማእሰርትን እዩ ዘስዕብ። ኣብ መጋቢት 2019 ኣብ እንግሊዝ ዝነብር ሓደ መራሕ መኪና 20 ሰባት ኣብ ናይ ጽዕነት መኪናኡ ሓቢኡ ኸጽልቝ ድሕሪ ምፍታኑ 12,000 ፓውንድ ዓባይ ብሪጣንያ ተቐጺዑ። ኣብ ለካቲት ኣብ ሓደ ውዱብ ናይ ገበን ጉጅለ ተጠርኒፎም ኣርባዕተ ቬትናማውያን ብጃልባ ናብ ብሪጣንያ ኸጽልቑ ዝፈተኑ ሽዱሽተ ሰባት ብድምር ን27 ዓመታት ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። ኣብ መስከረም 2018 ውን ብመትረብ እንግሊዝ ስደተኛታት ከስግሩ ዝፈተኑ ናይ ሾብዓተ ሰባት ጉጅለ ብድምር ን48 ዓመታት ንማእሰርቲ ተፈሪዶም።

ብመሰረት እቲ ስደተኛታት ኣብታ ፈለማ ዝረገጽዋ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዑቕባ ኽሓቱ ዝእዝዝ ሕጋገ ዳብሊን መብዛሕትኦም እቶም ናብ ብሪጣንያ ጸሊቖም ዝኣትዉ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ምምላሶም ዘይተርፍ እዩ።

ፈረንሳ ዝዀነ ይኹን ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ምልክታት ህይወት ዝስንድ ሓበሬታ ተወሲዱ ተመዝጊቡሉ ዝነበረ ስደተኛ ኽትቅበል እያ። እቲ ኣብ ምሉእ ኤውሮጳ ዝስርሓሉ ዩሮዳክ ዝተባህለ ሜላ ምስናድ ሓበሬታ ስደተኛታት ኣቐዲሞም ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ኽሓቱ ተመዝጊቦም እንተኔሮም ወይ ውን ብዘይሕጋዊ መገዲ በተን ሃገራት ሰጊሮም እንተዀይኖም ንምርግጋጽ ይሕግዝ።

ኣብ 2018 ናብ ካብ ፈረንሳ ተንበጊሶም ንመትረብ እንግሊዝ ብንኣሽቱ ጃላቡ ዝሰገርዎ ስደተኛታት ኣብ ጥሪ ናብ ፈረንሳ ተመሊሶም እዮም። እዚ ከም ግብረመልሲ ነቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዝነበረ ዋሕዚ ስደተኛታት ብመትረብ እንግሊዝ ዝተወስደ ስጕምቲ እዩ።

TMP – 25/03/2019

ስእሊ፦ ፖውል ጀይ ማርቲን / ሻተርስቶክ ። ናይ ጽዕነት መካይን ኣብ ወደብ ዶቨር ይስርዓ።