Category: اروپا


تلاش‌های مکرر خانواده ایرانی برای عبور از آبنای انگلیس

احمد علی یک مهاجران غیرقانونی از ایران است. او در مصاحبه با تلویزیون آی...
بیشتر بخوانید

فرانسه لایحه جدید مهاجرت را تصویب می کند

مهاجران بی خانه آفریقایی که در روی چوکی ها در نزدیکی یک اردوگاه محلی در...
بیشتر بخوانید

هنگری کارزار افزایش میزان تولد و قطع مهاجرت را آغاز کرده است

در حالی که، بیشتر کشورهای اروپایی برای برآورده کردن بازار کار که به سبب...
بیشتر بخوانید

گذرگاه تازه افغانستان به اروپا در پی احیأ اقتصاد و کاهش مهاجرت است

افغانستان راه ترانزیتی به اروپا به نام راه لاجورد را که هدف آن احیأ...
بیشتر بخوانید

آلمان در سال 2018 تقاضای کمتر پناهنده‌گی دریافت کرده است.

هرست زیهوفر وزیر داخله آلمان گفته است که، درخواست های پناهندگی در سال...
بیشتر بخوانید

پولیس یک کمپ غیر رسمی در پاریس را برچید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس آن کشور بیش از هزار مهاجر را که در یک...
بیشتر بخوانید

تلاش‌های بی پیشنه برای عبور از آبنای انگلیس

فرانسه و بریتانیا در پی افزایش در شمار افرادی که در اواخر سال 2018 میلادی...
بیشتر بخوانید

بریتانیا مهاجران غیرقانونی را به فرانسه بر می گرداند

مقام های بریتانیایی روند برگشت مهاجران غیرقانونی را که از فرانسه به آن...
بیشتر بخوانید

پارلمان فرانسه قانونی را برای سرعت بخشیدن به پروسه پناهندگی به تصویب رساند

عنوان عکس: یک گروه از مهاجران منتظر ورود به یک مرکز بشردوستانه در شمال...
بیشتر بخوانید