Category: ሊብያ


ዝተዳጐኑ ስደተኛታት ኲናት ናብ ትሪፖሊ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ መዋጽኦ ይስእኑ

ኣብ ትሪፖሊ ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት በቲ ናብታ ኸተማ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ብሕማም ዓባይ-ሰዓል ይሽገሩ

ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ዝምለሱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣሰቃቒ ዓጸቦ ኣብ ሓደ ናይ ትሪፖሊ መዳጐኒ ስደተኛታት

ዘሰክፍ ብዝሒ ካብቶም ኣብ ሰብዕ ዝተባህለ መዳጐኒ ኣብ ትሪፖሊ ዝርከቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ኣንጻር ዘይህጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ መካይን ንቱኒዝያ ወፍያትላ

መንግስቲ ኢጣልያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ 50 ናይ በረኻ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ቀረባ ስጳኛ ዝኣተዉ ስደተኛታት ምዝመዛን ዓመጽን ዘጋጠሞም እዮም

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብታ ሃገር...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ መዳጐኒ ማእከል ሊብያ ኣብ ዘጋጠመ ተቓውሞ ዓሰርተታት ሰባት ተጐዲኦም

ብ26 ለካቲት ኣብ ሓደ ኣብ ትሪፖሊ፡ ሊብያ ዝርከብ መዳጐኒ ማእከል ብስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳ ናብ ሊብያ ተወሰኽቲ ጃላቡ ኽትሰድድ እያ

ሊብያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት እተካይዶ ቓልሲ ንምድጋፍ ፈረንሳ ሽዱሽተ ጃላቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኒዤር ግዒዞም

ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣሽሓት ኢጣልያውያን ኣንጻር ዓሌትነት ይስለፉ

ብ2 መጋቢት 2019 ኣብ ሰሜን ኢጣልያዊት ከተማ ሚላኖ፡ 200,000 ሰባት ኣንጻር ዓሌትነት...
ዝያዳ ንምንባብ