Category: ሊብያ


ጥልያን ንቐንዲ መጻንሒ ማእከል ስደተኛታት ዕጽያ

መንግስቲ ጥልያን ኣብ ሚንዮ ናይ ደሴት ሲሲሊ ዝጸንሐ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ መላእ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሊብያ፡ ስደተኛታት ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሎም

ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናይ ሊብያ ብ 3 ሓምለ ስደተኛታት ኣብ ዝተዳጎኑሉ ማእከል...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን ኣብ ማያዊ ግዝኣታ ስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ኽትቀጽዕ ትምድብ

ጥልያን ናብ ማያዊ ግዝኣታን ወደባታን ብዘይፍቓድ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዋ ዋንነት...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕሰም የሕልፉ

ኣስታት 430 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 650 ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ መዓስከር...
ዝያዳ ንምንባብ

ሊብያ፡ ካብ’ቶም ናብ ውሑስ ቦታ ዝግዕዙ ስደተኛታት እቶም ዝዳጎኑ ይበዝሑ

ጸጥታዊ ኩነታት ሊብያ እንዳበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ብሓለዋ ባሕሪ እታ...
ዝያዳ ንምንባብ

290 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ሊብያ ካብ ምጥሓል ድሒኖም

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ሰለስተ ጃላቡ ኣብ ባሕሪ ተደርብዮም ዝነበሩ 290...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ናብ ወደባታ ዘድሓንኦም ስደተኛታት ዘምጽኣ ጃላቡ ኽትቀጽዕ ትደሊ

ነቲ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ማቴዮ ሳልቪኒ ዘውጽኦ እማመ ምቕጻዕ...
ዝያዳ ንምንባብ

እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ቱኒዝያ ጥሒሎም

ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ጃልባ ብምጥሓላ እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ከምዝሞቱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ሊብያ ዘሎ ግጭት ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ ተስፋ ሓያሎ ስደተኛታት የማህምን

ኣብ ሊብያ ዝቕጽል ዘሎ ጸጥታዊ ቕልውላው ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ኣብ’ታ...
ዝያዳ ንምንባብ