گزینه‌های جاگزین امن و قانونی برای افغان ها

هر سال، هزاران تن تلاش می کنند بدون ویزه معتبر و اجازه نامه، به کشورهای مختلف مهاجرت کنند. بسیاری ها در باره خطرات جسمی، مالی و روانی مهاجرت غیرقانونی آگاهی ندارند. برخی از آنان زمان و پول خود را هدر می دهند در حالی که، بعضی دیگر با تهدید سوء استفاده و بهره کشی رو به رو می شوند و حتی بعضی دیگر آنان جان خود را در مسیر مهاجرت غیرقانونی از دست می دهند.

آیا شما در فکر سفر به کشور دیگری برای زندگی و کار بدون داشتن ویزه معتبر در آنجا استید؟ و یا کسی را می شناسید که در این فکر باشد؟ اگر بلی، پس این رهنما را برای دانستن معلومات بیشتر در باره گزینه های جاگزین امن مشمول دسترسی به شبکه های مهاجرت قانونی و فرصت های شغلی در کشور اصلی تان، بخوانید.


بسیاری از کشورهای اروپایی (اعضای اتحادیه اروپا)، در طرح موسوم به برنامه کارت آبیِ ویزه کاری اتحادیه اروپا مشارکت دارند که به هدف جذب افراد حرفه یی از دیگر کشورها راه اندازی شده است.

شبکه کارت آبی اتحادیه اروپا، کارمندان با مهارت از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را با کار فرمایان اروپایی وصل می کند. اگر برای فرصت کاری پیشنهاد شد، شما احتمالاً برای درخواست به کارت آبی اتحادیه اروپا واجد شرایط استید. واجد شرایط بودن بستگی به تجربه کاری و میزان تحصیلات شما دارد.

به دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا جواز دخول و سکونت در اروپا داده می شود که به معنی آن است که آنان می توانند به گونه امن و قانونی به اروپا سفر کنند. در بسیاری موارد، آنان می توانند اعضای خانواده خود را نیز بیارند و بعد از یک زمان معین، برای اقامت دایمی درخواست بدهند.

اگر شما در یکی از پوهنتون های اروپایی قبول شوید و توانایی پرداخت فیس را داشته باشید، شاید برای به دست آوردن ویزه دانش آموزی که اجازه ی تحصیل، سفر و کار نیمه روزه را به شما می دهد، واجد شرایط باشید.

ویزه تحصیلی شنگن به دانش آموزان از کشورهای غیر اروپایی اجازه می دهد که برای سه ماه در کشورهای حوزه شنگن اقامت کنند. به خاطر زندگی و تحصیل در اروپا برای مدت بیشتر، می توانید درخواست ویزه تحصیلی درازمدت را در یکی از سفارت های مرتبط بدهید.

شاید هزینه تحصیل در دانشگاه های اروپایی گران باشد؛ اما بهای مهاجرت غیرقانونی پر هزینه تر از آن است. بعضی از دانشگاه ها برای محصلان مستعد بورسیه فراهم می کنند.

با در نظرداشت قوانین در کشورهای مشخص اروپایی، زندگی و تحصیل در اروپا شاید زمینه بهتری را به شما برای درخواست اقامت دایمی مساعد سازد.

اگر شما علمیت دارید؛ اما از پس هزینه تحصیلی بر نمیاید، پس شاید در فکر بورسیه تحصیلی باشید.

به گونه مثال: بورسیه های تحصیلی زیادی برای افغان ها در هند و پاکستان موجود است. بانک انکشاف اسلامی بورسیه هایی را برای محصلان مستعد از کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو اسلامی تمویل می کند. محصلان افغان شاید برای بورسیه های دیگری نیز واجد شرایط باشند. وزارت معارف افغانستان همچنان بورسیه های بین المللی را به حیث بخشی از پروگرام انکشاف ظرفیت پیشکش می کند.

با داشتن بورسیه، شما می توانید برای ویزه تحصیلی درخواست دهید که این امر اجازه زندگی در کشور اروپایی که دانشگاه شما در آنجا موقعیت دارد را می دهد. بعد از یک معیاد مقرر، شما می توانید برای نوع دیگری از ویزه و یا اقامت دایمی درخواست دهید.

شما می توانید در اینجا باره بورسیه های رایگان بین المللی بیشتر بخوانید.

اگر مهاجری وضعیت پناهندگی و یا اقامت قانونی دایمی در یک کشور اروپایی داشته باشد، امکان یکجا شدن همسر، والدین و یا کودک او وجود دارد. در باره یکجا شدن مجدد خانواده، اینجا بیشتر بدانید.

اگر یک مهاجر شرایط پناهنده گی یا اقامت دایمی در یک کشور اروپای را داشته باشد میتواند که همسر یا فامیل ویا طفل خود را پیش خود بیاورد. در مورد یکجا سازی فامیل در اینجا بیشتر بدانید.

پناهندگی یک حق اساسی است. مردمی که از شکنجه و صدمه جدی در کشور خود فرار می کنند، مستحق حفاظت بین المللی استند. در عموم، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی این سازمان در بخش پناه جویان UNHCR قواعد گنجانیده شده در کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد برای پناهندگان را برای تصمیم گیری در باره مستحق بودن افراد برای وضعیت پناهندگی، تصمیم گیری می کنند>. این بدان معناست که قواعد پناهندگی در بسیاری بخش های از جهان، یکسان است. اعضای اتحادیه اروپا سیستم مشترک پناهندگی اروپایی را تأسیس کرده اند. کشورها نیز قوانین خود را دارند و کتابچه های رهنما که رهنمودها را با جزییاتش ارایه می کند، مقام ها را در امر ارزیابی درخواست های پناهندگی کمک می کند. در باره پناه جو بودن، اینجا بیشتر بخوانید.

اگر شما افغانستان را ترک می کنید و در کشور دیگری درخواست پناهندگی می دهید؛ حتی اگر آن کشور اجازه اقامت برایتان اعطا نکند، شما شانس دارید که در کشور سوم نقل مکان کرده و در آنجا، به گونه قانونی و امن زندگی و کار کنید. به هر حال، افغان ها کمترین سهم در شمار مجموعی موارد اسکان مجدد را در جهان دارند. در سال 2018، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نیابت از 81 هزار پناه جو، درخواست اسکان مجدد داد؛ اما تنها 4 هزار آن افغان ها بودند. دولت های اروپایی به گونه روز افزون با افغان ها در اروپا به حیث مهاجران اقتصادیی که از فقر و حکومتداری بد فرار می کنند، برخورد می کنند تا پناهجویانی که از جنگ و شکنجه فرار کرده اند.

اسکان مجدد عبارت از انتقال پناهندگان از کشور دریافت کننده درخواست پناهندگی به کشور دیگری که به اعطای اقامت به پناهندگان توافق کرده است، می باشد. شما می توانید در اینجا بیشتر در باره اسکان مجدد بیاموزید.

گرچه اروپا مقصد محبوبی برای مهاجران است؛ اما می توانید که فرصت های شغلی و معیشیت را در دیگر مناطق در سراسر جهان بیابید. برای مثال: بسیاری از افغان ها ویزه کاری امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج را دریافت کرده اند که در آنجا به گونه قانونی زندگی می کنند. ایران و پاکستان همچنان ویزه کاری برای کارهای موسومی صادر می کنند.

کشورهای خارجی، سکتور خصوصی و دیگر سازمان ها، در کشورهایی مانند افغانستان با نرخ بلند مهاجرت سرمایه گذاری می کنند تا مانع جوانانی شوند که جان خود را برای زندگی با کیفیت بهتر در خارج، به خطر می اندازند. گزینه های زیادی برای شما وجود دارد تا زندگی خود در افغانستان را بهبود ببخشید.

اگر شما پیشینه علمی خوب دارید، دانشگاه های افغانستان بورسیه هایی را اعطا می کنند که به شما اجازه می دهد مهارت های تازه کسب کنید و از تحصیلات معتبر برخوردار شوید. این می تواند به شما کمک کند تا بین ساختن آینده افغانستان و مهاجرت بعد از ترک دانشگاه، یکی را انتخاب کنید.

اگر شما هدفمند و سختکوش استید، به حیث یک مهاجر بالقوه مهارت های موفقیت را بدون ترک افغانستان دارید. مهاجرت غیرقانونی سبب خرچ پول زیادی می شود. بجای مصرف این پول بالای یک قاچاقبر انسان و تقبل خطر از دست دادن همه چیزتان در راه یک کشور نامعلوم، سرمایه گذاری در یک تشبث کوچک در یک منطقه محلی می تواند برای شما موفقیت انگیز باشد.

زنده گی مهاجر در خانه. بسیاری از افغان ها این کار را هم اکنون انجام می دهند. چندین موسسه بین المللی همچنان آغاز تشبثات را با آموزش فارغ التحصیلان و یا صاحبان تشبثات کوچک، حمایت می کنند.

اگر تحصیل و آغاز تشبث برای بسیاری از مهاجران بالقوه گزینه درستی نیست، فرصت های بی شمار دیگری در شهرهای افغانستان وجود دارند. مهارت های یک افغان که در حومه های کشور زندگی می کنند، بیشتر در شهرهای نظیر کندهار، هرات و یا کابل تقاضا دارد نه در برلین و لندن. منابع برای افرادی می خواهند وظیفه بیابند در شهرها وجود دارند.

شریک نماید

دو مرد فرانسوی به دلیل کمک به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس زندانی شدند

دو مرد فرانسوی به اتهام کمک با مهاجران غیر قانونی برای عبور از کانال انگلیس به زندان محکوم شدند. یکی از این دو...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر برضد اخراج پناه‌جویان در یک ترمینالِ میدان هوایی در پاریس دست به اعتراض زدند

صدها مهاجر غیرقانونی در یک فرودگاه فرانسه واقع در شهر پاریس پایتخت آن کشور گردهم آمدند و به اخراج پناه جویان...
بیشتر بخوانید

گارد ساحلی فرانسه مانع از عبور 9 مهاجر از آبنای انگلیس شد

گارد ساحلی فرانسه روز یکشنبه نزدهم ماه می، یک قایق حامل 9 مهاجر را که می خواست از آبنای انگلیس عبور کند را...
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید