خطرات برای کودکان و زنان

مسیر اروپا به ویژه برای زنان و کودکان خطرناک است.

بسیاری از زنان و کودکان در جریان سفرشان، متحمل سوء استفاده جسمی مانند: شکنجه، تجاوز، بردگی و دیگر نوع سوء استفاده روانی می شوند.

مهاجرت غیرقانونی به ویژه برای زنان و دختران خطرناک است. قاچاقبران برخی اوقات زنان را مجبور به انجام مقاربت جنسی در بدل پرداخت خدمات خود می کنند. یک تحقیق یونیسف در سال 2017 نشان داد که، زنان و کودکان مجبورند تا از طرح (Pasy-as-you-go) پیروی کنند که تمام قیمت در جریان سفر و یا در پایان پرداخت می گردد که برخاً موجب قرضدار شدن این زنان و کودکان شده و آنان را برای سوء استفاده بیشتر آسیب پذیر می کند.

مسیری زمینی معمول از افغانستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه، زنان و دختران را در مقابل بهره‌کشی قبل از رسیدن به مقصدشان، آسیب پذیر می سازد. ازدواج اجباری، بردگی داخلی و قاچاق جنسی از جمله خطراتی است که فر راه زنان و دختران مهاجر از افغانستان در ایران قرار دارد.

بسیاری از این زنان هنگامی که به اروپا می رسند می گویند که، با سطح بلندی از آزار و اذیت و سوء استفاده در مراکز پذیرش، بازداشتگاه ها و دیگر محلات موقتی رو به رو می شوند.

نیازمندی های مشخص زنان مهاجر آسیب پذیر اغلباً برآورده نمی شود. برای مثال: زنان باردار برای دسترسی به خدمات صحی و معاینات مداوم با چالش به رو استند. شرایط غیرصحی زندگی نیز خطرات را برای زنان حامله افزایش می دهد.

کودکان مهاجر در جریان سفر غیرقانونی، بیشتر آسیب پذیر استند. موارد ثبت شده زیادی در باره مرگ، سوء استفاده و بهره کشی از کودکان در مسیر اروپا وجود دارند. یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت از 4700 مهاجر در ایتالیا نشان می دهد که 77 درصد کودکان گفته اند که، برخلاف خواست شان نگهداری می شوند.

زمانی که کودکان بدون همراه به اروپا می رسند، یک تعدادی از انان ناپدید می شوند. نگرانی هایی وجود دارند که این کودکان قربانیان سازمان های جنایی شده و در معرض خطر بهره کشی جنسی و کاری قرار داشته باشند. در یک گزارش وزارت خارجه امریکا در سال 2018 آمده است که، برخی از پسران افغان در یونان پس از پرداخت فیس قاچاقبر، مجبور به قاچاق جنسی شده اند.

شریک نماید

محکمه فرانسه تعیین سن مهاجران کودک با استفاده از شیوه آزمایش استخوان را تأیید کرد

مقام‌ها در فرانسه، اکنون دست باز دارند تا با استفاده از تعیین سن با شیوه آزمایش استخوان، تصمیم بگیرند که، آیا...
بیشتر بخوانید

مهاجرین ایریتیایی که تلاش برای رفتن به انگلیس داشتند دستگیر شدند

یک گروپ 18 نفری اریتریتیایی در تلاش برای ورود به انگلیس در عقب یک کامیون در 13 مارچ 2019 گرفتار شدند. مهاجران در یک...
بیشتر بخوانید

سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به...
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

خدمات ما در حال ترمیم است.

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید