خطرات برای کودکان و زنان

مسیر اروپا به ویژه برای زنان و کودکان خطرناک است.

بسیاری از زنان و کودکان در جریان سفرشان، متحمل سوء استفاده جسمی مانند: شکنجه، تجاوز، بردگی و دیگر نواع سوء استفاده های روانی می شوند.

مهاجرت غیرقانونی به ویژه برای زنان و دختران خطرناک است. قاچاقبران برخی اوقات زنان را مجبور به انجام مقاربت جنسی در بدل پرداخت خدمات خود می کنند. یک تحقیق یونیسف در سال 2017 نشان داد که، زنان و کودکان مجبورند تا از طرح (Pay-as-you-go) پیروی کنند که تمام قیمت در جریان سفر و یا در پایان پرداخت می گردد که برخاً موجب قرضدار شدن این زنان و کودکان شده و آنان را برای سوء استفاده بیشتر آسیب پذیر می کند.

مسیری زمینی معمول از افغانستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه، زنان و دختران را در مقابل سوء استفاده شدن قبل از رسیدن به مقصدشان، آسیب پذیر می سازد. ازدواج اجباری، بردگی داخلی و مجبور به تن فروشی کردن از جمله خطراتی است که فرا راه زنان و دختران مهاجر از افغانستان در ایران قرار دارد.

بسیاری از این زنان می گویند که، با سطح بلندی از آزار و اذیت و سوء استفاده روبه رو می شوند در مراکز پذیرش، بازداشتگاه ها و دیگر محلات موقتی هنگامی که به اروپا می رسند.

نیازمندی های مشخص زنان مهاجر آسیب پذیر اغلباً برآورده نمی شود. برای مثال: زنان باردار برای دسترسی به خدمات صحی و معاینات مداوم با چالش به رو استند. شرایط غیرصحی زندگی نیز خطرات را برای زنان حامله افزایش می دهد.

کودکان مهاجر در جریان سفر غیرقانونی، بیشتر آسیب پذیر استند. موارد ثبت شده زیادی در باره مرگ، سوء استفاده و بهره گیری از کودکان در مسیر اروپا وجود دارند. یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت از 4700 مهاجر در ایتالیا نشان می دهد که 77 درصد کودکان گفته اند که، برخلاف خواست شان نگهداری می شوند.

زمانی که کودکان بدون همراه به اروپا می رسند، یک تعدادی از انان ناپدید می شوند. نگرانی هایی وجود دارند که این کودکان قربانیان سازمان های جنایی شده و در معرض خطر سوء استفاده جنسی و کاری قرار داشته باشند.  در یک گزارش وزارت خارجه امریکا در سال 2018 آمده است که، برخی از پسران افغان در یونان پس از پرداخت فیس قاچاقبر، مجبور به قاچاق جنسی شده اند.

شریک نماید

دو مرد فرانسوی به دلیل کمک به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس زندانی شدند

دو مرد فرانسوی به اتهام کمک با مهاجران غیر قانونی برای عبور از کانال انگلیس به زندان محکوم شدند. یکی از این دو...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر برضد اخراج پناه‌جویان در یک ترمینالِ میدان هوایی در پاریس دست به اعتراض زدند

صدها مهاجر غیرقانونی در یک فرودگاه فرانسه واقع در شهر پاریس پایتخت آن کشور گردهم آمدند و به اخراج پناه جویان...
بیشتر بخوانید

گارد ساحلی فرانسه مانع از عبور 9 مهاجر از آبنای انگلیس شد

گارد ساحلی فرانسه روز یکشنبه نزدهم ماه می، یک قایق حامل 9 مهاجر را که می خواست از آبنای انگلیس عبور کند را...
بیشتر بخوانید